VIEŠIEJI PIRKIMAI

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Mūsų teisininkai nuolat teikia teisines paslaugas tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek viešųjų pirkimų dalyviams. Rengiame pirkimų sąlygas, sutarčių projektus ir kitus konkursų dokumentus, konsultuojame pirkimų procedūrų metu, taip pat viešojo pirkimo sutarčių vykdymo metu kylančiais klausimais, rengiame pretenzijas, paklausimus, paaiškinimus, prašymus, skundus bei atstovaujame klientus teisminiuose ginčuose.

Patirtis

Atstovavome klientui - centrinei perkančiajai organizacijai pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose viešojo pirkimo ginče dėl centralizuoto vaistinių preparatų pirkimo (planuojama bendra pirkimo vertė – daugiau nei 144 mln. EUR be PVM). Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai kliento sprendimus pripažino teisėtais ir pagrįstais, o tiekėjo ieškinį atmetė.

Atstovavome klientui viešojo pirkimo ginče su perkančiąja organizacija dėl rajono savivaldybės administracijos skelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo. Teismas kliento (tiekėjo) ieškinį patenkino ir viešojo pirkimo konkurso sąlygas pripažino neteisėtomis - ribojančiomis sąžiningą konkurenciją. Neteisėtai vykdyto viešojo pirkimo procedūros buvo nutrauktos.

Teikėme teisines paslaugas perkančiajai organizacijai teisminiame ginče dėl įpareigojimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras ir pakeisti  pirkimo sąlygas. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai pripažino, jog ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti, todėl ieškinį atmetė.

Atstovavome perkančiajai organizacijai teisminiame ginče dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas ieškinį atmetė, klientui priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Atstovavome tiekėjui, pasiūliusiam mažiausią kainą (pasiūlymo kaina daugiau nei 2,7 mln. EUR) teisminiame ginče dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai pripažino, kad ieškovo reikalavimai pagrįsti.

Atstovavome klientui – perkančiajai organizacijai (atsakovui) teisminiame ginče dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo įtraukti ieškovo pasiūlymą į preliminarią pasiūlymų eilę. Apygardos teismo sprendimu ieškinys buvo atmestas. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Atstovavime perkančiajai organizacijai – viešojo sektoriaus institucijai teisminiame ginče dėl viešojo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Pirmos ir apeliacinės instancijos teismų procesiniais sprendimais ieškinys buvo atmestas.

Sėkmingai atstovavome klientui, pripažintam pirkimo laimėtoju, teisminiame ginče dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija kliento skundą patenkino ir panaikino klientui nepalankų apygardos teismo sprendimą.