TEISMINIAI GINČAI IR ARBITRAŽAS

TEISMINIAI GINČAI IR ARBITRAŽAS

Ginčų sprendimas – viena pagrindinių kontoros teisininkų veiklos sričių. Ilgametė ir įvairiapusė kontoros teisininkų patirtis pačiose sudėtingiausiose byloje užtikrina aukščiausios kokybės ir klientų itin vertinamas paslaugas šioje srityje. Rengiame procesinius dokumentus, parenkame optimalią bylinėjimosi strategiją bei atstovaujame klientus visų instancijų teismuose.

Patirtis

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią apygardos teismo nutartį ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kasacinis teismas pažymėjo, jog juridinio asmens vadovas nėra materialiai atsakingas vien už tai, kad teismai vadovo įsakymą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo pripažino neteisėtu. Vadovo materialinė atsakomybė už neteisėtą darbuotojo atleidimą bus taikoma, tik jei bus įrodyta, kad vadovas veikė nerūpestingai priimdamas šį sprendimą. Teisėjų kolegija priėjo išvados, jog atsakovo (kliento) elgesys ir jo atlikti veiksmai, atleidžiant darbuotoją iš darbo, atitiko rūpestingo žmogaus elgesio standartą, ir nėra teisinio pagrindo konstatuoti kliento kaltę neatsargumo forma.

Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče su IT paslaugas teikiančia įmonę dėl nuostolių, atsiradusių dėl nesuteiktų / netinkamai suteiktų paslaugų atlyginimo. Teismas pripažino, jog mobiliąją aplikaciją įsipareigojęs sukurti atsakovas to tinkamai neatliko, todėl įpareigojo grąžinti klientui visus jo sumokėtus pinigus.

Europos Žmogaus Teisių Teismas savo sprendimu pripažino, jog Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas dėl nuosavybės apsaugos (Konvencijos 1 Protokolo 1 str. (nuosavybės apsauga)), ir nurodė sumokėti pareiškėjui, atstovaujamam mūsų kontoros advokato, 46 900 EUR turtinės žalos, 6 500 EUR  neturtinės žalos ir 575 EUR teismo išlaidų.

Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kilusioje iš vekselių teisinių santykių. Ieškovas reikalavo priteisti iš kliento daugiau kaip 280 000 EUR prieš 10 metų išrašyto vekselio pagrindu. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas laikė neįrodytu pinigų perdavimo fakto. Kita vertus, teismas pripažino, jog atsakovas (klientas) kaip vekselio davėjas pateikė pakankamai duomenų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį. Ieškinys buvo atmestas.

Atstovavome klientui teisminiame ginče dėl atlyginimo už suteiktas paslaugas, atkuriant nuosavybės teises į žemę su statiniais, priteisimo. Klientas eilę metų atstovavo ir teikė kitas reikiamas paslaugas, susijusias su nuosavybės teisių į žemę su statiniais atkūrimu. Didžia dalimi kliento pastangų dėka restitucijos procesas buvo sėkmingas – buvo atkurtos nuosavybės teisės į daugiau kaip 1 mln. EUR vertės nekilnojamąjį turtą. Vis tik, turtą gavęs asmuo atsisakė sumokėti klientui sutartą atlyginimą, be kita ko teigdamas, jog jis yra per didelis. Ginčas pasiekė Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, du kartus buvo nagrinėtas Vilniaus apygardos teisme ir Lietuvos apeliaciniame teisme. Galiausiai, Lietuvos apeliacinis teismas priteisė kliento naudai beveik 200 000 EUR atlyginimo, materialinių bei procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų.

Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče su miesto savivaldybės administracija dėl vienašalio nuomos sutarties nutraukimo ir negautų pajamų priteisimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pripažino, kad viešojo administravimo subjektas neteisėtai nutraukė patalpų nuomos sutartį. Klientui buvo priteistos negautos nuomos pajamos už vienerius metus - daugiau nei 450 000 EUR.

Sėkmingai atstovavome klientui, vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų, Lietuvos apeliaciniame teisme civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog taikius vieną pirkėjo teisės gauti tinkamos kokybės daiktą gynimo būdą, esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms dėl parduoto daikto kokybės trūkumų, pirkėjas neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog pardavėjas atsakytų ir kuriuo nors kitu būdu, nes prievoliniai santykiai, atsiradę dėl tam tikrų daikto trūkumų, jau yra pasibaigę. Apeliacinis skundas buvo netenkintas, kliento naudai priteistos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme byloje dėl juridinio asmens vadovo (direktoriaus) neteisėtais veiksmais įmonei padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija panaikino apygardos teismo sprendimą ir priteisė iš atsakovo daugiau kaip 500 000 Lt žalai atlyginti.

Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji kolegija savo sprendimu pripažino, jog buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnis dėl pareiškėjo negalėjimo būti renkamam į Seimą. Pareiškėjui šioje byloje atstovavo ir mūsų kontoros advokatas V. Sviderskis.