NEKILNOJAMOJO TURTO IR STATYBOS TEISĖ

NEKILNOJAMOJO TURTO IR STATYBOS TEISĖ

Kontora yra sudariusi ilgalaikes teisinės pagalbos sutartis su eile žinomų statybos įmonių bei nekilnojamojo turto vystytojų, todėl nuolat susiduriame su praktiniais statybų ir nekilnojamojo turto teisinio reguliavimo aspektais. Ruošiame nekilnojamojo turto pardavimo, nuomos, subnuomos, įkeitimo, rangos, subrangos, projektavimo bei kitas sutartis, konsultuojame teisiniais statybos veiklos, statybos dalyvių teisių ir pareigų įgyvendinimo ir vykdymo, žemės, teritorijų planavimo bei kitais klausimais. Kontoros teisininkai yra įgiję vertingos patirties, visų instancijų teismuose atstovaudami tiek rangovo, tiek subrangovo, tiek užsakovo teises bei interesus.

Patirtis

Kontoros advokatai atstovavo užsienio investuotojui įsigyjant prekybos centrą Kaune (plotas – daugiau kaip 22 000 kv.m.), konsultavo klientą visais su įsigijimu susijusiais klausimais, o po įsigijimo teikia teisines paslaugas, susijusias su šio prekybos centro valdymu.

Kontoros advokatai sėkmingai atstovavo gyvenamojo namo statybos bendrijai teisminiame ginče su  Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Vienašalis valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimas buvo pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu, ko pasėkoje klientas išsaugojo galimybę įgyvendinti suplanuotą daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektą.

Atstovavome klientui – pastato savininkui teisminiame ginče su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dėl savavališkos statybos aktų bei reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su mūsų advokatų argumentais ir nepagrįstus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos aktus bei reikalavimus panaikino. Prieš eilę metų pastatytas statinys buvo išsaugotas, ir klientas toliau galėjo tęsti jame savo veiklą.

Atstovavome statybos bendrovei (rangovui) teisminiame ginče su subrangovu dėl apmokėjimo už atliktus darbus bei nuostolių atlyginimo. Kontoros advokatams pavyko įrodyti, jog subrangovas pažeidė sutartyje numatytus darbų atlikimo terminus, neatliko ir neperdavė rangovui darbų sutartyje nustatytais terminais, taip pat darbus atliko su trūkumais, dėl ko rangovas patyrė nuostolių. Subrangovo ieškinys buvo atmestas, o mūsų kliento priešieškinis – iš dalies patenkintas.

Teikėme teisines paslaugas statybos įmonei derantis dėl daugiau kaip 6,5 mln. EUR vertės projekto įgyvendinimo, ruošėme/derinome rangos sutartį, konsultavome jo vykdymo metu kylančiais teisiniais klausimais.

Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče dėl rangos sutarties aiškinimo ir vykdymo (skolos priteisimo, neteisėto sutarties nutraukimo, dalies atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija panaikino mūsų klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Vėliau ginčas pasibaigė klientui palankia taikos sutartimi.

Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče dėl subnuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, iš esmės pakeitė klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį. Kasacinis teismas beveik 20 kartų (beveik 1 000 000 Lt) sumažino iš kliento priteistą sumą.

Sėkmingai atstovavome statybos bendrovei (rangovui) teisminiame ginče su subrangovu dėl rangovo mokėtinų sumų sulaikymo teisės realizavimo. Kontoros advokatams pavyko įrodyti, kad rangovas turi teisę nemokėti subrangovui pagal rangos sutartį sulaikytų lėšų, o panaudoti jas subrangovo padarytų defektų pašalinimui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija tenkino kontoros advokato parengtą kasacinį skundą: panaikino Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, kuris atmetė subrangovo ieškinį dėl daugiau nei 200 000 EUR atlyginimo už darbus priteisimo. Teismas konstatavo, kad subrangovui tinkamai neįvykdžius savo sutartinės prievolės rangovui, šio interesų pažeidimas iki jų apgynimo teisme sudarė pagrindą atsakovui sulaikyti savo priešpriešinės prievolės vykdymą.