MOKESČIŲ TEISĖ

MOKESČIŲ TEISĖ

Mūsų komandos teisininkai turi daug sėkmingo atstovavimo klientams mokesčių institucijose bei mokestiniuose ginčuose patirties. Komandos teisininkai konsultuoja klientus mokesčių teisės klausimais ir teikia paslaugas mokesčių mokėtojams visuose mokestinių ginčų etapuose.

Patirtis

Apgynėme kliento interesus mokestiniame ginče dėl mokesčių administratoriaus priskaičiuotos mokestinės nepriemokos teisėtumo. Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad ginčo sandoriuose dalyvavusių šalių atlikti veiksmai turėjo ekonominį ir verslo pagrindimą, todėl nagrinėjamu atveju pripažinti mokesčių mokėtojo veiksmus piktnaudžiavimu teise, nėra pagrindo. Teismas taip pat išaiškino, kad nei vienas teisės aktas neįpareigoja mokesčių mokėtojo rinktis jam nepalankesnį savo teisių įgyvendinimo būdą, todėl vertindamas mokestinių teisinių santykių dalyvių elgesio teisėtumą mokesčių administratorius turi laikytis protingumo kriterijaus. Kliento interesai byloje buvo visiškai apginti, o nepagrįstai priskaičiuota mokestinė nepriemoka- panaikinta. 
 
Sėkmingai atstovavome klientui mokestiniame ginče dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad mokesčių administratorius pažeidė gero administravimo principą, kadangi netinkamai ir nevisapusiškai įvertino kliento pateiktus dokumentus, savo sprendimą priėmė neišanalizavęs pasekmių, kurios galėtų kilti atsisakius tenkinti kliento prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo ir (arba) atidėjimo.
 
Sėkmingai atstovavome klientui derybose su mokesčių administratoriumi. Derybos baigėsi mokestinio susitarimo klientui itin palankiomis sąlygomis sudarymu.