KONKURENCIJOS TEISĖ

KONKURENCIJOS TEISĖ

Kontoros advokatai teikia konsultacijas ir atstovauja klientams visais konkurencijos teisės klausimais. Rengiame pranešimus dėl vykdomos koncentracijos, konsultuojame draudžiamų susitarimų prevencijos, išimčių taikymo, dominavimo rinkoje ir nesąžiningos konkurencijos aspektais, atstovaujame ginčuose su Konkurencijos taryba ir su privačiais subjektais bylose, inicijuotose tiek administracinės teisenos, tiek ir civilinio proceso tvarka.

Patirtis

Konsultavome klientą rengiantis vykdyti koncentraciją ir patarėme dėl reikalingų veiksmų bei procedūrų.

Suteikėme reikiamas teisines konsultacijas, kad būtų sėkmingai išvengta draudžiamų susitarimų ir jų neigiamų pasekmių.

Atstovavome ginčuose su Konkurencijos taryba dėl vykdytų tyrimų išdavoje paskirtų baudų panaikinimo.

Sėkmingai atstovavome klientams bylose dėl nepagrįstų kaltinimų sudarius draudžiamus susitarimus ar piktnaudžiavus dominuojančia padėtimi, kuriuose pasiekėme, kad kliento interesai būtų maksimaliai patenkinti.

Rengėme ieškinius ir atstovavome civilinėse bylose, kuriose teismai priteisė nuostolių atlyginimą iš konkurentų, kurie padarė žalą klientui piktnaudžiavę dominuojančia padėtimi ir sudarę draudžiamus susitarimus.

Kontoros advokatai parengė skundą ir atstovavo vienam didžiausių energijos tiekėjų Konkurencijos tarybos nagrinėtoje byloje dėl savivaldos institucijos sprendimo, kuris, kliento nuomone, jį diskriminavo ir dėl kurio atsirado konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, pripažinimo prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies reikalavimams. Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi bylą, tenkino kliento skundą ir įpareigojo savivaldos instituciją pakeisti sprendimą taip, kad jis atitiktų Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Konkurencijos tarybos sprendimas nebuvo skundžiamas.

Kontoros advokatai konsultavo klientą ir teikė teisinę išvadą dėl kliento atliktų veiksmų vertinimo draudžiamų susitarimų požiūriu.

Kontoros advokatai atstovavo klientą (darbdavį) vienoje pirmųjų Lietuvos teismų praktikoje civilinių bylų dėl žalos, padarytos buvusio darbuotojo nesąžininga konkurencija, atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija paliko galioti klientui palankią Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį. Byloje kasacinio teismo pateiktomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis teismai vadovavosi (ir vadovaujasi) vėlesnėse tokio pobūdžio bylose.