ĮMONIŲ TEISĖ

ĮMONIŲ TEISĖ

Kontoros teisininkai teikia teisines paslaugas visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais. Padedame teisiškai įforminti ir įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų) pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų protokolus (nutarimus), dalyvaujame įmonių dalyvių susirinkimuose, rengiame įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus. Rengiame įmonių valdymo organų darbo reglamentus bei įmonių darbuotojų darbo aprašymus. Konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais. Konsultuojame įmonių reorganizavimo proceso klausimais. Rengiame reorganizavimo sąlygas ir kitus reorganizavimo proceso dokumentus. Kontoros teisininkai savo klientams atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose. Taip pat yra atliekami juridinių asmenų teisiniai auditai (due diligence).

Patirtis

Kontoros advokatai atliko teisinius auditus užsienio investuotojui įsigyjant 3 bendrovių, valdančių prekybos ir verslo centrą (plotas – daugiau kaip 19 000 kv.m.), prekybos centrą (plotas – daugiau kaip 5000 kv.m.), prekybos centrą (plotas – daugiau kaip 3000 kv.m.), vertybinius popierius.

Kontoros advokatai teikė teisines paslaugas, susijusias su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės, Všį Tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės bei VšĮ Valstybinio patologijos centro reorganizavimo klausimais, rengė reorganizavimo projektą.

Konsultavome klientą bei rengėme dokumentus vykdant kliento įmonių grupės struktūros pertvarkas, optimizuojant įmonių grupės valdymą.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija tenkino kontoros advokato parengtą kasacinį skundą: panaikino Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą ir paliko galioti apygardos teismo sprendimą. Pastaruoju sprendimu buvo patenkintas kliento ieškinys: vienintelio akcininko sprendimas, akcijų pasirašymo sutartis, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas pripažinti negaliojančiais, anuliuotos visos papildomai išleistos paprastos vardinės akcijos, taip pat tenkinti kiti ieškinio reikalavimai.

Konsultuojame užsienio valstybių subjektus, pastariesiems įgyvendinant akcininko teises Lietuvos Respublikoje įsteigtose bendrovėse.

Konsultavome klientą bei rengėme sutartinius bei kitus dokumentus, susijusius su kliento įstatinio kapitalo didinimu daugiau kaip 10 000 000 EUR.

Sėkmingai atstovavome klientą teisminiame ginče dėl paprastųjų vardinių akcijų priėmimo–perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais, įpareigojimo grąžinti akcijas, įpareigojimo padaryti įrašus akcininkų knygoje bei sertifikato, patvirtinančio akcijų valdymą, išdavimo.

Sėkmingai atstovavome bendrovę teisminiame ginče dėl dividendų išmokėjimo. Apygardos teismas ieškovo – akcininko ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.