DRAUDIMO TEISĖ

DRAUDIMO TEISĖ

Mūsų teisininkai teikia teisines paslaugas draudimo įmonėms, draudimo brokeriams bei draudėjams įvairiais draudimo teisės klausimais: teikiame teisines išvadas dėl draudimo išmokos mokėjimo/atsisakymo mokėti pagrįstumo, konsultuojame draudimo sutarčių sudarymo bei vykdymo, perdraudimo, subrogacijos, draudimo įmonių veiklos bei kitais klausimais. Atstovaujame savo klientams derybose, sprendžiant ginčus, susijusius su draudimo teisiniais santykiais. Draudimo bylose, nagrinėtose įvairių instancijų teismuose, esame gynę tiek draudiko, tiek draudėjo interesus, todėl kiekvienam savo klientui galime pasiūlyti profesionalią ir visapusišką teisinę pagalbą.

Patirtis

Rengėme procesinius dokumentus ir atstovavome klientui (draudėjui) ginče su draudimo bendrove dėl be pagrindo daugiau kaip 100 000 EUR sumažintos draudimo išmokos. Ginčas buvo baigtas taikos sutartimi.

Sėkmingai atstovavome teisminiame ginče, kurį inicijavo draudimo bendrovės, apgindami kliento interesus nuo ieškinio regreso tvarka.

Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče su draudimo kompanija dėl  draudimo išmokos priteisimo. Teismas įvykį, kurio metu buvo sugadintas kliento turtas, pripažino draudžiamuoju ir iš draudimo kompanijos klientui priteisė draudimo išmoką.

Konsultavome klientą dėl rizikų perkėlimo draudikui, derinome tarpusavio sutartis ir draudimo sąlygų išlygas.

Atstovavome klientui apeliaciniame procese civiliniame ginče su draudimo kompanija dėl įvykio pripažinimo draudiminiu ir draudimo išmokos priteisimo. Teismas pripažino, jog šioje byloje draudimo apsauga prasidėjo nuo draudimo liudijime nurodytos datos, ir draudimo laikotarpio pradžia nėra siejama su pirmosios draudimo įmokos sumokėjimu. Teisėjų kolegija panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pripažino, kad klientas turėjo teisę gauti draudimo išmoką.

Gyvybės draudimo bendrovės užsakymu, teikėme teisinę nuomonę dėl galimų teisinių argumentų kliento teisminiame ginče su draudėju dėl draudimo įmokų grąžinimo.

Kontoros teisininkai rengė teisinę nuomonę dėl draudiko pareigos mokėti daugiau kaip 2,7 mln. Eur dydžio avansinę draudimo išmoką, atlyginant žalą, sąlygotą gaisro, kilusio vienos didžiausių šiaurės Lietuvos įmonių patalpose.

Teikėme teisines paslaugas draudėjui civiliniame ginče (byloje) su draudimo įmonę dėl draudimo išmokos už žalą, kilusią pastato gaisro pasėkoje, išmokėjimo. Teismas didžiąją dalį ieškinio reikalavimo patenkino.