DARBO TEISĖ

DARBO TEISĖ

Kontoros teisininkai teikia teisinę pagalbą visais darbo teisės klausimais. Dalyvaujame, rengiant kolektyvines sutartis, atliekame galiojančių kolektyvinių sutarčių teisinį įvertinimą. Galime pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą individualių darbo santykių srityje: rengiame komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo sutartis bei kitus, darbo santykiuose naudojamus dokumentus, konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais. Kilus darbo ginčui, kontoros teisininkai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose, darbo ginčų komisijose bei visų instancijų teismuose.

Patirtis

Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas pripažino, kad įmonės direktorius sprendimą atleisti ieškovą iš darbo priėmė ne dėl kilusio tarpusavio konflikto, o dėl ekonominių ir organizacinių priežasčių - bendrovė sprendė, kad jai verslo atžvilgiu ekonomiškiau ieškovo likusias vykdytas funkcijas patikėti tokias paslaugas teikiančioms įmonėms, kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta. Teismas neturi įgaliojimų vertinti etatų mažinimo, nulemto ekonominių priežasčių, tikslingumo ir pagrįstumo, tai yra, negali vertinti, ar darbdavys tikslingai ir pagrįstai atsisakė vieno ar kito etato, nes tai - ne teismo kompetencija. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

Atstovavome klientui (atsakovui) teisminiame ginče dėl daugiau kaip 500 000 EUR žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas be kita ko pažymėjo, jog komercine paslaptimi laikoma informacija, kurią savininkas saugo protingomis pastangomis, pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis priemonėmis. Komercinė paslaptis turi suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą, t. y. tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan. Teismas pripažino, jog ieškovo pateikti įrodymai nesudaro pakankamo pagrindo pripažinti, kad klientas siekė ir neteisėtai pasinaudojo ieškovo laikoma komercine paslaptimi ir tokiu būdu nesąžiningai konkuravo. Ieškinys buvo atmestas, o kliento naudai priteistos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Atstovavome inžinerines paslaugas teikiančiai bendrovei teisminiame ginče su buvusiu, vadovaujančias pareigas ėjusiu darbuotoju dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už visą priverstinės pravaikštos laiką priteisimo. Kontoros advokatams pavyko surinkti įrodymus bei bylos nagrinėjimo metu atskleisti buvusio darbuotojo padarytą šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Pirmos instancijos teismas darbuotojo ieškinį pripažino nepagrįstu ir atmetė. Teismo sprendimas nebuvo skundžiamas.

Kontoros advokatai sėkmingai atstovavo vienam didžiausių žemės ūkio technikos pardavėjų Lietuvoje ginče su buvusiu darbuotoju dėl nesąžiningos konkurencijos bei nuostolių atlyginimo. Įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu buvo pripažinta, jog buvęs darbuotojas pažeidė nekonkuravimo susitarimą, ko pasėkoje iš jo buvo priteista daugiau kaip 26 000 EUR nuostolių atlyginimo.

Atstovavome darbuotojai darbo ginčų komisijoje ginče su darbdaviu dėl kompensacijos bei darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo. Ginčas buvo baigtas taikos sutartimi, darbdaviui sutikus geruoju patenkinti didžiąją dalį klientės reikalavimų.

Teikėme teisines paslaugas darbdaviui – pietų Lietuvos miesto šilumos tiekimo įmonei jos ginče su buvusiu darbuotoju dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai pripažino, jog darbuotojas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, todėl darbdavys turėjo tiek faktinį, tiek teisinį pagrindą taikyti griežčiausią Darbo kodekse numatytą  drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo.

Teikėme teisines paslaugas darbdaviui – statybos ir remonto bendrovei apeliaciniame procese civilinėje byloje dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu. Apeliacinės instancijos teismas tenkino kontoros advokato parengtą apeliacinį skundą, pakeitė klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą ir buvusios darbuotojos reikalavimą pripažinti jos atleidimą iš darbo neteisėtu atmetė.

Atstovavome darbuotojui jos teisminiame ginče su darbdaviu – viena žinomiausių investicinių nekilnojamojo turto projektų  plėtros bendrovių Lietuvoje. Bylą išnagrinėję teismai  didžiąja dalimi patenkino darbuotojos pretenzijas: priteisė neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laiką, delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas.