BAUDŽIAMOJI TEISĖ

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

Nuo pat kontoros įkūrimo mūsų advokatai dirbo daugelyje didelio atgarsio visuomenėje sulaukusių baudžiamųjų bylų. Savo klientų teises ir interesus giname ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse teisminėse institucijose. Vienas iš mūsų kontoros steigėjų advokatas V. S. Sviderskis buvo pirmasis Lietuvos advokatas, asmeniškai pakviestas dalyvauti Europos žmogaus teisių teismo posėdyje Strasbūre. Baudžiamajame procese profesionaliai giname įtariamuosius ir kaltinamuosius, taip pat atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus bei civilinius atsakovus

Patirtis

Apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą pagal mūsų kontoros advokato apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo nuosprendį panaikino ir priėmė naują nuosprendį – klientą pagal LR BK 281 str. 1 d., vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., išteisino, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija tenkino iš dalies kontoros advokato kasacinį skundą, panaikino apygardos teismo nuosprendį ir bylą perdavė iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Iš naujo išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nuosprendžiu kontoros advokato apeliacinis skundas patenkintas; rajono apylinkės teismo nuosprendis panaikintas ir priimtas naujas išteisinamasis nuosprendis – klientas pagal BK 137 straipsnio 3 dalį išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

Apygardos teismas išteisino kontoros advokatų klientus dėl kaltinimų pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nes neįrodyta, kad klientas dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, taip pat išteisinta dėl kaltinimų pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 6 dalį, 184 straipsnio 2 dalį, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Gynėme energetikos paslaugų ir rangos įmonės, baudžiamojoje byloje patrauktos atsakovu, interesus. Klientui pareikštas civilinis ieškinys dėl daugiau kaip 28 000 EUR neturtinės žalos atlyginimo buvo atmestas.

Apylinkės teismo nuosprendžiu kontoros advokato klientas buvo išteisintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, nes nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija byloje teiktus atitinkamai apeliacinį ir kasacinį skundus atmetė.

Apylinkės teismo nuosprendžiu kontoros advokato klientas buvo išteisintas pagal BK 176 str. 1 d., nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Byloje teiktas apeliacinis skundas buvo atmestas.

Baudžiamojoje byloje atstovavome civilinio ieškovo – valstybės vykdomosios valdžios institucijos interesus. Teismas iš nusikalstamos veikos padarymu kaltu pripažinto statutinio valstybės tarnautojo priteisė 35 895,28 Lt turtinės žalos atlyginimą.

Apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą pagal prokuroro apeliacinį skundą, jį atmetė ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuriuo klientas buvo išteisintas pagal LR BK 176 str. 1 d., nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties.