BANKROTO TEISĖ, ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS

BANKROTO TEISĖ, ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS

Kontoros teisininkai teikia visapusiškas, su įmonių bankrotu bei restruktūrizavimu susijusias, teisines paslaugas: rengia pareiškimus teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gina skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesus kreditorių susirinkimuose bei teisme. Konsultuojame įmonių administratorius teisiniais įmonių bankroto ar restruktūrizavimo procese kylančiais klausimais, atliekame įmonės sudarytų sandorių teisinį auditą, rengiame ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. 

Patirtis

Atstovavome bankrutavusio juridinio asmens dalyviui bei buvusiam vadovui civilinėje byloje dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo (vėliau - ir dėl bankroto pripažinimo tyčiniu). Ginčas baigėsi taikos sutarties pasirašymu, bankroto administratoriui sutikus daugiau kaip 11 kartų sumažinti klientui pareikštų pretenzijų dydį.

Atstovavome vienai didžiausių Lenkijos infrastruktūros ir energetikos statybos sektoriuje veikiančių įmonių civilinėje byloje dėl buvusios dukterinės bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Kreditorius, kurio finansinis reikalavimas siekė beveik 4 mln. EUR, siekė pripažinti dukterinės bendrovės bankrotą tyčiniu be kita ko teigdamas, jog klientui, kaip bankrutavusios bendrovės akcininkui, buvo nesąžiningai perkelta dukterinės bendrovės pagrindinė veikla. Teismas pritarė kontoros advokato pozicijai, jog dukterinės bendrovės bankroto priežastimi buvo verslo nesėkmė, o ne valdymo organų ar akcininko tyčinis blogas valdymas ir vadovavimas. Kreditoriaus pareiškimas buvo atmestas.

Atstovavome klientams – bankrutavusios įmonės akcininkams apeliaciniame procese civilinėje byloje pagal bankroto administratoriaus pareikštą ieškinį dėl žalos, pasireiškusios nepadengtomis administravimo išlaidomis, atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas pažymėjo, jog Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nenustato garantijų administratoriui, kad jis visais atvejais realiai gaus visą jam nustatytą atlyginimą arba įmonė ar kreditoriai kompensuos visa apimtimi jo patirtas administravimo išlaidas. Teisėjų kolegija atmetė ieškovo apeliacinį skundą ir klientams palankų pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Atstovavome kreditoriaus interesus civilinėje byloje dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Kliento pareiškimą išnagrinėjęs apygardos teismas priėjo išvados, jog įmonė (skolininkas) buvo valdoma netinkamai, akcininkams buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad savo sprendimais jie mažina bendrovės apyvartines lėšas ir turtą, dar labiau blogina ir taip blogą bendrovės finansinę situaciją, pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus; jų priimti sprendimai yra priešingi įmonės interesams. Be to, akcininkai sudarytais sandoriais tyčia ir apgalvotai blogino jau ir taip nemokios bendrovės likvidaus turto mastą, jos finansinę padėtį, o tuo pačiu ir kreditorių galimybes atgauti bent dalį skolų. Teismas iš esmės tenkino kliento pareiškimą ir skolininko bankrotą pripažino tyčiniu.

Atstovavome bankrutavusio juridinio asmens dalyviams bei buvusiam vadovui civilinėje byloje dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo. Ieškinį pareiškusio kreditoriaus reikalavimai buvo atmesti.

Atstovavome restruktūrizuojamai bendrovei teisminiame ginče dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, patenkinęs kontoros advokatų rengtą kasacinį skundą, konstatavo, kad restruktūrizavimo proceso laikotarpis nebūtinai turi sutapti su skolų kreditoriams padengimo laikotarpiu, todėl paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo patvirtintas bendrovės restruktūrizavimo planas, numatantis ilgesnį, nei penkerių metų skolų kreditoriams išdėstymo terminą.

Konsultavome restruktūrizuojamą bendrovę jos restruktūrizavimo proceso metu ir padėjome pasiekti restruktūrizavimo proceso tikslus - atkurti ilgalaikį bendrovės mokumą ir išvengti bankroto. Klientas sėkmingai įvykdė restruktūrizavimo planą ir užbaigė restruktūrizavimo bylą.