2024 VASARIS

2024 VASARIS

Akcininkų ginčas išspręstas: bendrovei vadovaujantis akcininkas lieka savo pareigose


Sėkmingai atstovavome klientui – uždarosios akcinės bendrovės akcininkui ir vadovui - teisminiame ginče su kitu bendrovės akcininku dėl vadovo įgaliojimų pripažinimo pasibaigusiais, jo nušalinimo ir laikino vadovo paskyrimo.

Kontoros klientui oponuojantis bendrovės akcininkas (kaip ir klientas, turintis 50% bendrovės akcijų) kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad kliento įgaliojimai eiti bendrovės vadovo pareigas pasibaigė dar 2015 m., nušalinti jį nuo faktinio vadovavimo bei iki naujo vadovo išrinkimo paskirti procesinio oponento nurodytą laikinąjį vadovą.

Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog klientas po 2015 m. ilgą laiką faktiškai ėjo bendrovės vadovo pareigas, t. y. vadovavo bendrovės veiklai, atstovavo bendrovę santykiuose su trečiaisiais asmenimis, formavo ir teikė finansines ataskaitas, tvarkė turto apskaitą, sudarinėjo sandorius, priimdavo vidaus administravimo aktus ir pan., tokiu būdu įgyvendindamas juridinio asmens  vienasmenio valdymo organo teises ir pareigas. Byloje esantys bendrovės akcininkų susirinkimų protokolai rodo, kad ieškovas (oponuojantis akcininkas) taip pat aktyviai dalyvavo, o tuo pačiu ir priimdavo įvairius sprendimus bendrovės veiklos klausimais, šiuose susirinkimuose. Teismas nustatė, kad ieškovas ilgą laiką (nuo 2015 m.) ne tik iš esmės nekvestionavo kliento, kaip bendrovės vadovo, įgaliojimų, tačiau 2020 m. akcininkų susirinkime aiškiai išreiškė valią dėl jo skyrimo bendrovės direktoriumi. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo, jog nėra teisinio pagrindo nelaikyti kliento bendrovės vadovu, nušalinti jį nuo vadovavimo bendrovei ar uždrausti atlikti vadovo teises ir pareigas.