2023 GRUODIS

2023 GRUODIS

Perkančiosios organizacijos sprendimas neleisti tiekėjui teikti savo pasiūlymų konkrečiuose pirkimuose pripažintas tesėtu ir pagrįstu

Ginčas viešųjų pirkimų byloje kilo dėl to, ar pagrįstai kontoros klientas - perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus pagal dinaminę pirkimo sistemą, neleido tiekėjui (kandidatui) teikti savo pasiūlymų tuose konkrečiuose pirkimuose, kurie buvo paskelbti tuo metu, kai šis tiekėjas buvo laikinai pašalintas iš dinaminės pirkimų sistemos.
 
Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas savo sprendime konstatavo, jog pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 79 straipsnio 9 dalį perkančioji organizacija, sukurtos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu atlikdama kiekvieną konkretų pirkimą, dėl pirkimo sutarties sudarymo vienu metu raštu išsiunčia kvietimus visiems kandidatams, kuriems leista dalyvauti sistemoje, pateikti pasiūlymą. Kvietimai turi būti siunčiami elektroniniu būdu visiems nurodytiems tiekėjams vienu metu, taip užtikrinant lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principus. Ieškovo reikalavimas suteikti galimybę teikti pasiūlymus konkrečiuose pirkimuose, kuriuose kvietimas teikti pasiūlymą jam nebuvo siųstas, nes jo dalyvavimas dinaminėje pirkimų sistemoje tuo metu buvo sustabdytas, neatitinka VPĮ įtvirtinto dinaminės pirkimo sistemos teisinio reguliavimo ir dinaminės pirkimo sistemos sąlygų nuostatų. Teismas sutiko su kontoros advokato argumentais, jog jeigu tiekėjas neturi teisės teikti pasiūlymo konkrečiame pirkime, jam neturi būti siunčiamas kvietimas jame dalyvauti, atitinkamai neturi būti sudaryta galimybė gauti prieigą prie visų konkrečių pirkimų, kuriuose ieškovas neturi teisės teikti pasiūlymų.
 
Tiekėjo ieškinys buvo atmestas, kontoros kliento naudai priteistos visos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.