2023 LAPKRITIS

2023 LAPKRITIS

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pateikė išaiškinimą dėl vidaus sandorį sudariusio tiekėjo teisės dalyvauti kitų perkančiųjų organizacijų viešuosiuose pirkimuose

Vilniaus advokatų kontoros SPES komanda sėkmingai atstovavo perkančiajai organizacijai byloje, kurioje buvo sprendžiamas tiekėjo inicijuotas ginčas dėl konkurencijos taisyklių vykdant viešąjį pirkimą pažeidimo.

Kasacine tvarka bylą išnagrinėjęs Lietuvos Aukščiausias Teismas konstatavo, kad kontoros klientas- perkančioji organizacija- pirkimo laimėtoju pripažindamas su kita perkančiąja organizacija vidinį sandorį sudariusį tiekėją, sąžiningos konkurencijos reikalavimų nepažeidė ir jokio konkurencinio pranašumo jam nesukūrė.

Byloje kasacinis teismas suformavo šias teisės aiškinimo ir taikymo taisykles:
·      Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato apribojimo ūkio subjektui būti tiekėju viešajame pirkime ir siūlyti viešojo pirkimo objektą vien dėl to, kad jis turi sudarytą vidaus sandorį;
·      Vidaus sandorį su perkančiąja organizacija sudariusio tiekėjo dalyvavimas kitų perkančiųjų organizacijų vykdomuose viešuosiuose pirkimuose nelaikytinas konkurenciją ribojančiais veiksmais ir nepažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvės;
·      Vien tai, kad tiekėjas yra savivaldybės įsteigta įmonė, nepaverčia jo viešuoju juridiniu asmeniui ir nesukuria jam specialaus teisnumo. Tokie juridiniai asmenys, jei atitinkami ribojimai nenustatyti jų steigimo dokumentuose, gali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir atitinka tiekėjo sąvoką taip, kaip ji apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 36 dalyje.

Plačiau skaitykite https://www.infolex.lt/tp/2202619 (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. lapkričio 8 d. nutartis c.b. Nr. e3K-3-312-969/2023).