EGLĖ JAGELIENĖ

Advokatė, Partnerė

egle@spes.lt

Advokatė Eglė Jagelienė specializuojasi ginčų sprendimo ir įmonių teisės srityse, turi vertingos patirties nemokumo (bankroto, restruktūrizavimo) procesuose, nuolat konsultuoja klientus įvairių sandorių sudarymo klausimais, su nekilnojamojo turto ir statybų teise susijusiais klausimais. Be to turi sukaupusi nemažą patirtį konsultuojant klientus ir jiems atstovaujant mokestiniuose ginčuose.
 
Išsilavinimas:
2005 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

Profesinė veikla:
2003 m. pradėjo dirbti AB “Medicinos bankas” teisės departamento specialiste. Nuo 2005 m. dirbo teisėjo padėjėja Molėtų rajono apylinkės teisme. 2012 05 18 įrašyta į advokatų sąrašą, dirba Vilniaus advokatų kontoroje SPES.

Kalbos:
Lietuvių, vokiečių, anglų, rusų.

Pagrindinės veiklos sritys:
Juridinių asmenų nemokumo teisė, įmonių teisė, nekilnojamojo turto ir statybos teisė, sutarčių teisė, viešųjų pirkimų teisė, mokestiniai ginčai, teisminiai ginčai.

Patirtis:
Sėkmingai atstovavo klientui – vienai stambiausių statybos sektoriaus įmonių – Lietuvos Aukščiausiajame Teisme vykusiame žodiniame bylos nagrinėjime ginče dėl prievolės sumokėti už nekokybiškai atliktus darbus pagrįstumo. Kasacinis teismas patenkino advokatės rengtą kasacinį skundą ir atmetė nekokybiškai darbus atlikusio subrangovo reikalavimus.
 
Sėkmingai atstovavo klientui mokestiniame ginče dėl mokesčių administratoriaus priskaičiuotos mokestinės nepriemokos teisėtumo. Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad ginčo sandoriuose dalyvavusių šalių atlikti veiksmai turėjo ekonominį ir verslo pagrindimą, todėl nagrinėjamu atveju pripažinti mokesčių mokėtojo veiksmus piktnaudžiavimu teise, nėra pagrindo. Teismas taip pat išaiškino, kad nei vienas teisės aktas neįpareigoja mokesčių mokėtojo rinktis jam nepalankesnį savo teisių įgyvendinimo būdą, todėl vertindamas mokestinių teisinių santykių dalyvių elgesio teisėtumą mokesčių administratorius turi laikytis protingumo kriterijaus. Kliento interesai byloje buvo visiškai apginti, o nepagrįstai priskaičiuota mokestinė nepriemoka- panaikinta.
 
Sėkmingai atstovavo klientui mokestiniame ginče dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad mokesčių administratorius pažeidė gero administravimo principą, kadangi netinkamai ir nevisapusiškai įvertino kliento pateiktus dokumentus, savo sprendimą priėmė neišanalizavęs pasekmių, kurios galėtų kilti atsisakius tenkinti kliento prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo ir (arba) atidėjimo.
 
Sėkmingai atstovavo  klientui- buvusiam bankrutavusios bendrovės vadovui- ginče dėl žalos kreditoriams atlyginimo. Teismą įtikino advokatės argumentai, kad žalą kreditoriams lėmė verslo nesėkmė, todėl konstatavo, kad vadovo civilinės atsakomybės sąlygos byloje neįrodytos.
 
Sėkmingai atstovavo klientui- nekilnojamojo turto projektų vystytojui- ginče su Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl negautų pajamų neteisėtai nutraukus terminuotą nuomos sutartį priteisimo. Klientui įsiteisėjusia teismo nutartimi priteista 214 774,81 Eur negautų pajamų.
 
Advokatė sėkmingai atstovavo klientui kasacinės instancijos teisme ginantis nuo nepagrįsto reikalavimo dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas patenkino advokatės rengtą kasacinį skundą ir panaikino klientui nepalankų žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo iš kliento buvo priteista 200000 EUR suma.
 
Advokatė dalyvavo rengiant vieno iš klientų restruktūrizavimo planą, konsultavo restruktūrizuojamą bendrovę viso sėkmingai pasibaigusio restruktūrizavimo proceso metu. Bendrų pastangų dėka pavyko atkurti finansinių sunkumų turėjusios bendrovės mokumą.  
 
Konsultavo klientus įmonių įsigijimo, didelės vertės akcijų pirkimo- pardavimo sandoriuose, rengė sandorių dokumentus. 
 
Konsultavo klientus ir dalyvavo rengiant juridinių asmenų reorganizavimo, atskyrimo sąlygas, likvidavimo dokumentus.
 
Advokatė teikia nuolatines konsultacijas ir kitas teisines paslaugas vienai stambiausių Lietuvos statybos sektoriaus įmonių.
 
Advokatė teikia nuolatines konsultacijas ir kitas teisines paslaugas finansinių paslaugų teikimo srityje veikiančiai užsienio kapitalo bendrovei.
 
Advokatė teikia nuolatines konsultacijas ir atstovauja keliems stambiems žemės ūkio sektoriaus subjektams.
 
Advokatė teikia kompleksines teisines paslaugas vienai didžiausių Lietuvos logistikos, ekspedijavimo ir krovinių gabenimo  bendrovių.