2021 RUGSĖJIS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė: į Lietuvą Filipas Kirkorovas negalės atvykti penkerius metus.
 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galutinai išnagrinėtas ginčas pagal Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo skundą dėl Migracijos departamento draudimo jam penkerius metus atvykti į Lietuvą.
Teismas konstatavo, kad Migracijos departamentas pagrįstai žinomo atlikėjo veiksmus vertino kaip keliančius grėsmę valstybės saugumui. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs Migracijos departamento argumentus, jog būdamas populiariu atlikėju dėl aktyvios savo koncertinės bei organizacinės veiklos Filipas Kirkorovas daro įtaką įvairiems visuomenės sluoksniams, kas vertintina kaip Rusijos „minkštosios galios“ sklaidos įrankis. Atlikėją Rusijos Federacija išnaudoja siekdama pateisinti savo agresyvią užsienio politiką ir neigiamai indoktrinuoti Lietuvos Respublikos gyventojus, o jis pats savo pavyzdžiu ir sąmoningais veiksmais palaiko Rusijos Federacijos okupacinę politiką.
Užsienio reikalų ministerijai byloje atstovavo Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas.
 
Įgaliotinis turi teisę įgaliotojo vardu sudaryti sandorį su savimi, jeigu tai nepažeidžia įgaliotojo interesų.

Norime pasidžiaugti kontoros advokato laimėta byla, teisme sėkmingai apgynus kliento, kuriam buvo pareikštas ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, interesus. Kontoros klientas, veikdamas pagal įgaliojimą, kito asmens vardu sudarė sandorį su savimi, tačiau siekdamas naudos savo atstovaujamajam.
Byloje teismas pateikė CK 2.134 straipsnio 1 dalies, numatančios, kad atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais, aiškinimo ir taikymo sąlygas.
Teismas išaiškino, kad pažeidžiant CK 2.134 str. 1 d. įgaliotinio sudaryti sandoriai yra nuginčijami sandoriai, bet ne niekiniai. Tokį sandorį nuginčyti galima tik nustačius teisiškai reikšmingų aplinkybių visetą: (i) atstovo sudaryto sandorio priešingumą atstovaujamojo interesams; (ii)  atstovo veikimą pažeidžiant suteiktas teises; (iii) trečiojo asmens žinojimą ar turėjimą žinoti apie interesų konfliktą. Taigi, teismas išaiškino, kad sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu šiuo pagrindu tuo atveju, jei jis iš tikrųjų pažeidžia atstovaujamojo interesus ir atstovaujamasis nesiekė, kad toks sandoris būtų sudarytas, o trečiasis asmuo, su kuriuo buvo sudarytas sandoris, buvo nesąžiningas.

 • АПРЕЛЬ 2022 Г.

  Суд высказался насчет обязанности арендатора платить арендную плату за помещения в период карантина. Команда Вильнюсской адвокатской конторы SPES защитила интересы клиента – компании, управляющей торговым центром – в споре с арендатором помещений, избегавшим оплаты налога на маркетинг и арендной платы. Арендатор помещений доказывал, что он долж...

 • ФЕВРАЛЬ 2022 Г.

  Команда Вильнюсской адвокатской конторы SPES представляла клиента во время приобретения одного из крупнейших торговых центров Северной Литвы – Паневежского центра торговли и развлечений площадью 18 500 кв. м «Babilonas». Мы рады расширению бизнеса клиентов и возможностью поспособствовать их успеху. Подробнее о сделке:https://www.vz.lt/nekilnoj...

 • ЯНВАРЬ 2022 Г.

  Цена действий нелояльного руководителя – присуждение всех нечестно заработанных средств. Каунасский окружной суд рассмотрел спор Литовской федерации силового триатлона и ее бывшего президента. В суд федерация обратилась после того, как усомнилась в добросовестности и лояльности бывшего президента во время организации чемпионата Европы по силовому три...

 • ОКТЯБРЬ 2021 Г.

  Нечестные руководители обанкротившейся компании признаны ответственными за банкротство компании. Представлявшей кредиторов обанкротившейся компании адвокату Вильнюсской адвокатской конторы SPES удалось доказать, что к банкротству компанию привели умышленные нечестные действия ее прежних бывших руководителей.Адвокат собрала доказательства и показала суду, ч...

 • ИЮЛЬ 2021 Г.

  Административный суд восстановил в должности незаконно уволенного эколога.Вильнюсский окружной административный суд отменил незаконные приказы директора Департамента охраны окружающей среды при Министерстве окружающей среды о наложении дисциплинарных санкции на руководителя Региональной инспекции охраны окружающей среды и восстановил его в должности.С помощью а...