Ginčų sprendimas

Ginčų sprendimas – viena pagrindinių kontoros teisininkų veiklos sričių. Ilgametė ir įvairiapusė kontoros teisininkų patirtis pačiose sudėtingiausiose byloje užtikrina aukščiausios kokybės ir klientų itin vertinamas paslaugas šioje srityje. Rengiame procesinius dokumentus, parenkame optimalią bylinėjimosi strategiją bei atstovaujame klientus visų instancijų teismuose.

Patirtis

Sėkmingai atstovavome klientui – subrangovui apeliacinės instancijos teisme jo ginče su rangovu dėl atsiskaitymo už atliktus darbus. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė kliento naudai daugiau kaip 600 000 EUR skolos.

Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče su IT paslaugas teikiančia įmonę dėl nuostolių, atsiradusių dėl nesuteiktų / netinkamai suteiktų paslaugų atlyginimo. Teismas pripažino, jog mobiliąją aplikaciją įsipareigojęs sukurti atsakovas to tinkamai neatliko, todėl įpareigojo grąžinti klientui visus jo sumokėtus pinigus.

Sėkmingai atstovavome Lietuvos Respublikai civilinėse bylose su verslo ir investicijų bendrovėmis.

Europos Žmogaus Teisių Teismas savo sprendimu pripažino, jog Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas dėl nuosavybės apsaugos (Konvencijos 1 Protokolo 1 str. (nuosavybės apsauga)), ir nurodė sumokėti pareiškėjui, atstovaujamam mūsų kontoros advokato, 46 900 EUR turtinės žalos, 6 500 EUR  neturtinės žalos ir 575 EUR teismo išlaidų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pripažino, jog bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė prejudicinius faktus reglamentuojančias teisės normas. Kasacinės instancijos teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir paliko galioti klientui palankų pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Sėkmingai atstovavome klientui teisminiame ginče su miesto savivaldybės administracija dėl vienašalio nuomos sutarties nutraukimo ir negautų pajamų priteisimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pripažino, kad viešojo administravimo subjektas neteisėtai nutraukė patalpų nuomos sutartį. Klientui buvo priteistos negautos nuomos pajamos už vienerius metus - daugiau nei 450 000 EUR.

Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme byloje dėl juridinio asmens vadovo (direktoriaus) neteisėtais veiksmais įmonei padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija panaikino apygardos teismo sprendimą ir priteisė iš atsakovo daugiau kaip 500 000 Lt žalai atlyginti.

Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji kolegija savo sprendimu pripažino, jog buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnis dėl pareiškėjo negalėjimo būti renkamam į Seimą. Pareiškėjui šioje byloje atstovavo ir mūsų kontoros advokatas V. Sviderskis.