Bankroto teisė, įmonių restruktūrizavimas

Kontoros teisininkai teikia visapusiškas, su įmonių bankrotu bei restruktūrizavimu susijusias, teisines paslaugas: rengia pareiškimus teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gina skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesus kreditorių susirinkimuose bei teisme. Konsultuojame įmonių administratorius teisiniais įmonių bankroto ar restruktūrizavimo procese kylančiais klausimais, atliekame įmonės sudarytų sandorių teisinį auditą, rengiame ieškinius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. 

Patirtis

Atstovavome klientams bankų bankroto bylose.

Atstovavome bankrutavusio juridinio asmens dalyviui bei buvusiam vadovui civilinėje byloje dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo (vėliau - ir dėl bankroto pripažinimo tyčiniu). Ginčas baigėsi taikos sutarties pasirašymu, bankroto administratoriui sutikus daugiau kaip 11 kartų sumažinti klientui pareikštų pretenzijų dydį.

Atstovavome restruktūrizuojamai bendrovei teisminiame ginče pagal kreditoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Kreditoriaus prašymas buvo atmestas.

Atstovavome bankrutavusio juridinio asmens dalyviams bei buvusiam vadovui civilinėje byloje dėl žalos, padarytos pavėlavus pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atlyginimo. Ieškinį pareiškusio kreditoriaus reikalavimai buvo atmesti.

Atstovavome bankrutuojančiai įmonei teisminiuose ginčuose dėl buvusių vadovų su susijusiais asmenimis sudarytų sandorių, pažeidusių bendrovės kreditorių interesus, pripažinimo negaliojančiais.

Atstovavome restruktūrizuojamai bendrovei teisminiame ginče dėl restruktūrizavimo plano pakeitimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, patenkinęs kontoros advokatų rengtą kasacinį skundą, konstatavo, kad restruktūrizavimo proceso laikotarpis nebūtinai turi sutapti su skolų kreditoriams padengimo laikotarpiu, todėl paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo patvirtintas bendrovės restruktūrizavimo planas, numatantis ilgesnį, nei penkerių metų skolų kreditoriams išdėstymo terminą.

Atstovavome klientui teisminiame ginče dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo restruktūrizavimo byloje. Apygardos teismas tenkino mūsų kliento prašymą ir apskaičiuotus daugiau kaip 100 000 EUR dydžio delspinigius patvirtino kaip kreditorinį reikalavimą restruktūrizavimo byloje.

Konsultavome restruktūrizuojamą bendrovę jos restruktūrizavimo proceso metu ir padėjome pasiekti restruktūrizavimo proceso tikslus - atkurti ilgalaikį bendrovės mokumą ir išvengti bankroto. Klientas sėkmingai įvykdė restruktūrizavimo planą ir užbaigė restruktūrizavimo bylą.