2021 VASARIS

Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo.
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.
Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras prekių, kurios perkančiajai organizacijai tapo nebereikalingos, įsigijimui. Sprendimu nepatenkintas tiekėjas dėl nurodyto sprendimo pateikė ieškinį teismui. Kontoros advokatui pavyko įrodyti, kad ginčo atveju Centrinės perkančiosios organizacijos sprendimas atitiko viešiesiems pirkimams taikomą racionalaus lėšų panaudojimo reikalavimą, kurį nebejotinai būtų pažeidęs įpareigojimas perkančiąją organizaciją tęsti procedūras, kai jos poreikis yra pasikeitęs.
Išnagrinėjęs bylą teismas konstatavo, kad Perkančiajai organizacijai objektyviai neturint finansavimo ir nebegalint tęsti pirkimo procedūrų, pirkimo nutraukimas yra vienintelė racionali išeitis. Įpareigojimas tęsti pirkimą ir įsigyti prekes, kurių poreikis yra išnykęs, juo labiau nebeturint tam finansavimo, būtų nesuderinamas su viešojo pirkimo tikslu sudaryti pirkimo sutartį dėl perkančiajai organizacijai reikalingų prekių įsigijimo racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Taigi, pasikeitusį perkančiosios organizacijos poreikį pirkimo dalyko atžvilgiu teismas pripažino aplinkybe, kurios skelbiant pirkimą nebuvo galima numatyti ir kuri pateisino pirkimo procedūrų nutraukimą Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio pagrindu.
 
Apgynėme bendrovės akcijas įsigijusio kliento interesus nuo nepagrįstų reikalavimų pripažinti akcijų pirkimo- pardavimo sandorį negaliojančiu.
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai atstovavo klientui, įsigijusiam bendrovės akcijas, nuo jam pareikštų pretenzijų ir reikalavimų akcijų pirkimo- pardavimo sandorį pripažinti negaliojančiu actio Paulianapagrindu.
Kontoros advokatui pavyko įrodyti, kad klientas jokiuose neteisėtuose susitarimuose nedalyvavo, slėpti skolininko turto nepadėjo, o akcijų pirkimo- pardavimo sandoris atitiko tikruosius šalių ketinimus ir tikslus.
Teismas konstatavo, kad ieškovas byloje neįrodė actio Pauliana instituto taikymo sąlygų viseto, o būtent neįrodė sandorio šalių nesąžiningumo: akcijų pirkimo- pardavimo sandoris buvo sudarytas vienam iš akcininkų siekiant perleisti akcijas ir pasitraukti iš įmonės valdymo dėl nesutarimų su kitai akcininkais, o toks sandoris visiškai atitinka verslo logiką ir atskleidžia, kad sudarydamos sandorį jo šalys jokių paslėptų neteisėtų tikslų nerealizavo.
 
Pergalė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme-  kontoros klientui nereiks vykdyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo dėl  paramos lėšų grąžinimo.

Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento interesus ginče su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl 200 000 EUR paramos lėšų grąžinimo.
Nacionalinė mokėjimo agentūra paramos sutartį nutraukti ir paramos lėšas susigrąžinti nusprendė įtarusi, neva kontoros klientas nesilaiko paramos sutarties ir nevykdo kaimo turizmo veiklos, kurią pagal sutartį įsipareigojo vykdyti.
Įsiteisėjusia teismo nutartimi teismas Nacionalinės mokėjimo agentūros pritaikytą poveikio priemonę pripažino neteisėta, išaiškino, kad skiriant sankciją privalu vadovautis atgrasomumo bei proporcingumo principais, o neproporcingų ir neadekvačių sankcijų skyrimas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo, sąžiningumo ir protingumo reikalavimų. Teismas išaiškino, kad net ir nustačius pažeidimų įsisavinant paramos lėšas bei vykdant paramos sutartį, sutarties nutraukimas ir visos paramos susigrąžinimas gali būti išimtinė priemonė, taikomos sankcijos kiekvienu konkrečiu atveju turi būti protingos ir parenkamos tinkamai individualizavus padarytą pažeidimą bei įvertinus jo sukeltus padarinius.

 • 2021 LIEPA

  Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas...

 • 2021 BIRŽELIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče su vartotojais, įrodinėjusiais, jog rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą turėtų būti skaičiuojama tik pagal faktiškai priduotą atliekų kiekį, t.y...

 • 2021 GEGUŽĖ

  Teismas išsprendė ginčą dėl transporto priemonės įsigijimo sandorio nepagrįsto apmokestinimo PVM Vilniaus advokatų kontoros SPES teisininkei pavyko apginti kliento interesus ginče su mokesčių administratoriumi dėl nepagrįsto transporto priemonės įsigijimo sandorio apmokestinimo PVM. Kontoros klientas iš fizinio asmens įsigijo transporto ...

 • 2021 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad viešasis pir...

 • 2021 KOVAS

  Teismas išaiškino susitarimo dėl delspinigių pripažinimo prieštaraujančiu viešai tvarkai (CK 1.81 str.) sąlygas.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento (kreditoriaus) teisę gauti iš skolininko sutartimi sulygtus 0,2 % dydžio delspinigius.Byloje sutartimi sulygti delspinigiai buvo ginčijami kaip neati...