2021 RUGSĖJIS

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė: į Lietuvą Filipas Kirkorovas negalės atvykti penkerius metus.
 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galutinai išnagrinėtas ginčas pagal Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo skundą dėl Migracijos departamento draudimo jam penkerius metus atvykti į Lietuvą.
Teismas konstatavo, kad Migracijos departamentas pagrįstai žinomo atlikėjo veiksmus vertino kaip keliančius grėsmę valstybės saugumui. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs Migracijos departamento argumentus, jog būdamas populiariu atlikėju dėl aktyvios savo koncertinės bei organizacinės veiklos Filipas Kirkorovas daro įtaką įvairiems visuomenės sluoksniams, kas vertintina kaip Rusijos „minkštosios galios“ sklaidos įrankis. Atlikėją Rusijos Federacija išnaudoja siekdama pateisinti savo agresyvią užsienio politiką ir neigiamai indoktrinuoti Lietuvos Respublikos gyventojus, o jis pats savo pavyzdžiu ir sąmoningais veiksmais palaiko Rusijos Federacijos okupacinę politiką.
Užsienio reikalų ministerijai byloje atstovavo Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas.
 
Įgaliotinis turi teisę įgaliotojo vardu sudaryti sandorį su savimi, jeigu tai nepažeidžia įgaliotojo interesų.

Norime pasidžiaugti kontoros advokato laimėta byla, teisme sėkmingai apgynus kliento, kuriam buvo pareikštas ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, interesus. Kontoros klientas, veikdamas pagal įgaliojimą, kito asmens vardu sudarė sandorį su savimi, tačiau siekdamas naudos savo atstovaujamajam.
Byloje teismas pateikė CK 2.134 straipsnio 1 dalies, numatančios, kad atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais, aiškinimo ir taikymo sąlygas.
Teismas išaiškino, kad pažeidžiant CK 2.134 str. 1 d. įgaliotinio sudaryti sandoriai yra nuginčijami sandoriai, bet ne niekiniai. Tokį sandorį nuginčyti galima tik nustačius teisiškai reikšmingų aplinkybių visetą: (i) atstovo sudaryto sandorio priešingumą atstovaujamojo interesams; (ii)  atstovo veikimą pažeidžiant suteiktas teises; (iii) trečiojo asmens žinojimą ar turėjimą žinoti apie interesų konfliktą. Taigi, teismas išaiškino, kad sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu šiuo pagrindu tuo atveju, jei jis iš tikrųjų pažeidžia atstovaujamojo interesus ir atstovaujamasis nesiekė, kad toks sandoris būtų sudarytas, o trečiasis asmuo, su kuriuo buvo sudarytas sandoris, buvo nesąžiningas.

 • 2021 SPALIS

  Nesąžiningi bankrutavusios bendrovės vadovai pripažinti atsakingais už bendrovės bankrotą. Bankrutavusios bendrovės kreditoriams atstovavusiai Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatei pavyko įrodyti, kad bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčiniais nesąžiningais buvusių jos vadovų veiksmais.Advokatė surinko įrodymus ir teismui atskleidė, kad ruoš...

 • 2021 LIEPA

  Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas...

 • 2021 BIRŽELIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče su vartotojais, įrodinėjusiais, jog rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą turėtų būti skaičiuojama tik pagal faktiškai priduotą atliekų kiekį, t.y...

 • 2021 GEGUŽĖ

  Teismas išsprendė ginčą dėl transporto priemonės įsigijimo sandorio nepagrįsto apmokestinimo PVM Vilniaus advokatų kontoros SPES teisininkei pavyko apginti kliento interesus ginče su mokesčių administratoriumi dėl nepagrįsto transporto priemonės įsigijimo sandorio apmokestinimo PVM. Kontoros klientas iš fizinio asmens įsigijo transporto ...

 • 2021 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad viešasis pir...