2021 LIEPA

Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką.
 
Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas.
Padedamas advokatų kontoros SPES advokato aplinkosaugininkas įrodė, kad iš pareigų buvo atleistas nepagrįstai. Teismas konstatavo, kad kontoros klientas nepadarė tarnybinio nusižengimo, o Aplinkos apsaugos departamentas be kita ko pažeidė tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūras ir terminus.
Išnagrinėjęs ginčą teismas išaiškino, kad tarnybinė nuobauda negali būti skiriama, jeigu nuo tariamo pažeidimo padarymo dienos yra praėję 6 mėnesiai. Nors įstatymas numato išimtį tais atvejais, kai  tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, tačiau teismas išaiškino, kad ši išimtis netaikoma, kai ilgiau nei 6 mėnesius užtrunka pati tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra. Taigi,  teismas konstatavo, kad nuobaudą skirianti institucija įstatymo išimtimis negali pateisinti savo neveikimo ar vangumo atliekant pažeidimo tyrimo procedūras, o tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra negali būti sutapatinama su kompetentingos institucijos atliekamu tyrimu.
 
Arbitražas- efektyvus verslo ginčų sprendimo būdas.

Vilniaus komercinis arbitražas išnagrinėjo kontoros kliento ir Graikijos įmonės ginčą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo COVID-19 pandemijos akivaizdoje.
Arbitražo sprendimu konstatuota, kad COVID-19 pandemijos nulemta verslo aplinka ir kilę sunkumai savaime nėra pripažįstami nenugalimos jėgos aplinkybėmis. Remdamasis Jungtinių Tautų 1980 m. Vienos Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo 79 straipsnio nuostatomis, arbitražo teismas nusprendė, kad sutarties sudarymas jau po pandemijos paskelbimo eliminuoja galimybę atleisti šalį nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo remiantis pandemijos sukeltais sunkumais, be to, vien tai, jog šalis neturi reikiamų finansinių išteklių, pasak arbitražo teismo,  savaime negali būti laikoma nenugalimos jėgos aplinkybe.
Džiaugiamės, kad arbitražo procesas buvo efektyvus ir operatyvus, kas sprendžiant verslo ginčus yra ypač svarbu.
 
Neteisėtai medžiotojų klubo lėšas savinęsis jo prezidentas turės ne tik grąžinti pinigus, tačiau ir atlyginti padarytą žalą.

Teismas išnagrinėjo medžiotojų klubo ir buvusio jo prezidento ginčą dėl pastarojo be pagrindo pasisavintų medžiotojų klubo lėšų- klubo narių įmokų.
Pakeitus medžiotojų klubo vadovybę paaiškėjo, kad buvęs klubo prezidentas medžiotojų įnašus, siekusius beveik 30000 EUR, panaudojo savo asmeninėms reikmėms, dėl ko klubas nesumokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų naudojimo išteklius. Dėl pastarojo mokesčio nesumokėjimo klubui buvo pritaikytas padidintas įmokų tarifas bei priskaičiuoti delspinigiai.
Įvertinęs susiklosčiusią situaciją teismas apgynė kontoros advokato atstovaujamo medžiotojų klubo interesus ir iš nesąžiningai pasielgusio buvusio klubo prezidento priteisė ne tik be teisinio pagrindo įgytas lėšas, tačiau ir visų klubui padarytų nuostolių atlyginimą.

 • 2022 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl nuomininko pareigos mokėti patalpų nuomos mokestį karantino laikotarpiu. Vilniaus advokatų kontoros SPES komanda apgynė kliento- prekybos centrą valdančios bendrovės- interesus ginče su nuomos ir rinkodaros mokesčio mokėjimo vengusiu patalpų nuomininku. Patalpų nuomininkas įrodinėjo, jog jis turi būti atleistas nuo nuomos ir rinkodaros...

 • 2022 VASARIS

  Vilniaus advokatų kontoros SPES komanda atstovavo klientui įsigyjant vieną didžiausių Šiaurės Lietuvos prekybos centrų - 18.500 kv. m. ploto Panevėžio prekybos ir pramogų centrą „Babilonas“. Džiaugiamės klientų plėtra ir galimybe prisidėti prie jų sėkmės. Plačiau apie sandorį:https://www.vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2022/03/17/uzbaigta...

 • 2022 SAUSIS

  Nelojalaus vadovo veiksmų kaina- visų nesąžiningai uždirbtų lėšų priteisimas. Kauno apygardos teismas išnagrinėjo Lietuvos jėgos trikovės federacijos ir jos buvusio prezidento ginčą. Į teismą federacija kreipėsi suabejojusi buvusio prezidento sąžiningumu ir lojalumu organizuojant Europos jėgos trikovės čempionatą. Kauno apygardos teismas...

 • 2021 SPALIS

  Nesąžiningi bankrutavusios bendrovės vadovai pripažinti atsakingais už bendrovės bankrotą. Bankrutavusios bendrovės kreditoriams atstovavusiai Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatei pavyko įrodyti, kad bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčiniais nesąžiningais buvusių jos vadovų veiksmais.Advokatė surinko įrodymus ir teismui atskleidė, kad ruoš...

 • 2021 RUGSĖJIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė: į Lietuvą Filipas Kirkorovas negalės atvykti penkerius metus. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galutinai išnagrinėtas ginčas pagal Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo skundą dėl Migracijos departamento draudimo jam penkerius metus atvykti į Lietuvą.Teismas konstatavo, kad Migracij...