2021 KOVAS

Teismas išaiškino susitarimo dėl delspinigių pripažinimo prieštaraujančiu viešai tvarkai (CK 1.81 str.) sąlygas.

Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento (kreditoriaus) teisę gauti iš skolininko sutartimi sulygtus 0,2 % dydžio delspinigius.
Byloje sutartimi sulygti delspinigiai buvo ginčijami kaip neatitinkantys viešos tvarkos ir geros moralės principų, t.y. kaip nepagrįstai dideli, kadangi per uždelsimo laikotarpį susikaupė net 2 mln. EUR delspinigių suma.
Bylą išnagrinėjęs teismas išaiškino, kad siekiant susitarimą pripažinti prieštaraujančiu viešajai tvarkai ir gerai moralei, būtina įrodyti, kad būtent sudarant sandorį pagrindinis sutarties šalių ketinimas buvo nukreiptas į tikslo, prieštaraujančio viešai tvarkai, siekimą. Jeigu sutarties sudarymo metu sulygtas delspinigių dydis šalims tiko, tačiau pradėjus išieškojimą jis tapo „nepagrįstai dideliu“, reiškia ne neteisėto susitarimo sudarymą, o siekį išvengti sutartinių netesybų. Delspinigiai galėtų būti pripažįstami prieštaraujančiais viešai tvarkai ir gerai moralei, jeigu jie būtų nustatyti siekiant nepagrįstai padidinti skolą ir taip pažeisti kitų skolininko kreditorių interesus, tačiau esant pagrindo manyti, kad delspinigių dydis buvo sulygtas atsižvelgiant į skolinimo sąlygas (beprocentė paskola verslo vystymui), šalių susitarimą dėl jų dydžio pripažinti niekiniu nėra teisinio pagrindo.
 
Kontoros advokato pergalė Vilniaus komercinio arbitražo teisme.
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai atstovavo klientui Vilniaus komercinio arbitražo teisme išnagrinėtame dviejų verslo kontrahentų ginče.
Ginčas kilo dėl atsiskaitymų pagal komercinę sutartį tinkamumo. Įvykus kibernetinei atakai kontoros kliento vardu verslo partneriams buvo išsiuntinėti el. laiškai su nuorodomis visas jam mokėtinas sumas pervedinėti į užsienio valstybėje esantį banką. Vienas iš kontrahentų teigia būtent į tą sąskaitą ir pervedęs visą kontoros klientui mokėtiną sumą.
Arbitražo teismas sprendimu išaiškino, kad sutartyje nurodžius šalių rekvizitus, tarp jų ir sąskaitų numerius, šios sutarties sąlygos šalims tampa privalomos ir gali būti pakeistos tik ta pačia tvarka, kokia yra sudaryta sutartis- rašytiniu susitarimu. Susitarimo dėl  atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti atlikti mokėjimai pakeitimo nebuvimas lemia, kad  kontoros kliento partneris, pervesdamas lėšas į kitą, sutartyje nenurodytą sąskaitą, nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, taigi mokėjimo prievolę įvykdė netinkamai.
 
Apgintas neteisėtu praturtėjimu kaltintas kontoros klientas.

Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui pavyko apginti neteisėtu praturtėjimu kaltintą klientą, kurį teismas išteisino konstatuodamas, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Išteisindamas kaltinamąjį teismas rėmėsi nekaltumo prezumpcija ir konstatavo, kad kaltinamasis neturi pareigos įrodinėti praturtėjimo teisėtumo. Įrodyti, kad asmuo turėjo turtą nuosavybės teise žinodamas arba turėdamas ir galėdamas žinoti, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis priemonėmis, yra kaltinančios šalies pareiga. Todėl savininko nesugebėjimas pagrįsti turimo turto teisėtomis pajamomis savaime nėra pagrindas jo kaltumui nustatyti. Teismas taip pat konstatavo, kad kaltinimas neteisėtu praturtėjimu negali būti grindžiamas statistiniais rodikliais (statistiniais statybos kaštais, vartojimo rodikliais ir pan.), kadangi apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, teismo išvados turi būti pagrįstos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais kaltinamojo kaltę padarius nusikalstamą veiką.
 

 • 2021 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad viešasis pir...

 • 2021 VASARIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizac...

 • 2021 SAUSIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl šalių įrodinėjimo pareigos mokestiniame ginče paskirstymo.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatė sėkmingai atstovavo klientą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjant mokestinį ginčą.Ginčas byloje kilo dėl to, kad mokesčių administratorius, pasitelkęs turto vertintojus, įverti...

 • 2020 GRUODIS

  Teismas pasisakė dėl viešojo pirkimo sąlygų (ne)ginčijimo svarbos ir pasekmių. Apgynėme kliento interesus viešųjų pirkimų byloje, nagrinėtoje Lietuvos apeliaciniame teisme. Savo procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygų turi...

 • 2020 LAPKRITIS

  Teismas viešojo pirkimo byloje išaiškino, kad neigiamos kainos pasiūlymas savaime nelaikomas neteisėtu Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija įvykdė teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras, kuriose laimėtoju buvo pripažintas neigiamą kainą už telekomunikaci...