2021 GEGUŽĖ

Teismas išsprendė ginčą dėl transporto priemonės įsigijimo sandorio nepagrįsto apmokestinimo PVM
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES teisininkei pavyko apginti kliento interesus ginče su mokesčių administratoriumi dėl nepagrįsto transporto priemonės įsigijimo sandorio apmokestinimo PVM. 
Kontoros klientas iš fizinio asmens įsigijo transporto priemonę, kuri pagal PVMĮ 2 str. 16 d. atitinka naujos transporto priemonės apibrėžimą. Sudarydamas sandorį kontoros klientas nepastebėjo, kad kaip pardavėjas jame nurodytas ne tas asmuo, kuris faktiškai pardavinėjo transporto priemonę, o Vokietijos įmonė.
Vadovaudamasis PVMĮ 92 str. 8 d. mokesčių administratorius priskaičiavo kontoros klientui į biudžetą mokėtiną PVM.
Kontoros teisininkei teisme pavyko įrodyti, kad turinio viršenybės prieš formą principas galioja ne tik mokesčių mokėtojui, tačiau ir mokesčių administratoriui. Teismas, įvertinęs faktines sandorio sudarymo aplinkybes, t.y. kad transporto priemonė iš tikrųjų buvo pardavinėjama Lietuvoje fizinio asmens, o sutartyje nurodyta Vokietijos įmonė patvirtino, kad ji nėra ir nebuvo transporto priemonės savininke, nusprendė, kad mokesčių administratorius nebuvo pakankamai aktyvus,  nesiaiškino visų sandorio aplinkybių,  įrodymais nepagrindė išvados, kad transporto priemonę kontoros klientas įsigijo Vokietijoje, todėl sprendimą apskaičiuoti PVM už iš kitos valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę panaikino.

 • 2021 LIEPA

  Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas...

 • 2021 BIRŽELIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče su vartotojais, įrodinėjusiais, jog rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą turėtų būti skaičiuojama tik pagal faktiškai priduotą atliekų kiekį, t.y...

 • 2021 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad viešasis pir...

 • 2021 KOVAS

  Teismas išaiškino susitarimo dėl delspinigių pripažinimo prieštaraujančiu viešai tvarkai (CK 1.81 str.) sąlygas.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento (kreditoriaus) teisę gauti iš skolininko sutartimi sulygtus 0,2 % dydžio delspinigius.Byloje sutartimi sulygti delspinigiai buvo ginčijami kaip neati...

 • 2021 VASARIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizac...