2020 RUGSĖJIS

Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.

Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nustatyta, kad draudikas privalo ištirti draudžiamojo įvykio aplinkybes ir per 30 dienų terminą išmokėti draudimo išmoką, o ją sumažindamas ar atsisakydamas mokėti – pateikti išsamų ir motyvuotą rašytinį paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Šios nuostatos užkerta kelią draudikui, atsisakiusiam mokėti draudimo išmoką vienu pagrindu, draudėjui šio atsisakymo pagrįstumą užginčijus teisme, papildomai nurodyti dar kitus pagrindus, kuriais jis nesirėmė atsisakydamas mokėti draudimo išmoką. Bylos duomenys patvirtino, jog draudimo bendrovė nepagrįstai keitė atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo draudimo bendrovės pareigą mokėti draudimo išmoką bei atlyginti žalą.

Pergalė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme- kontoros klientui nereiks vykdyti įgyvendinančių institucijų sprendimų dėl ES paramos lėšų grąžinimo.

Kontoros advokatas sėkmingai apgynė kliento interesus ginče su Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dėl ES paramos lėšų grąžinimo.
Įsiteisėjusia teismo nutartimi teismas išaiškino, kad tiek Aplinkos projektų valdymo agentūros, tiek Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos veikla yra saistoma gero administravimo principo, kuris ginčo atveju buvo pažeistas- buvo padarytas pagrindinių procedūros taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeidimas. Teismas konstatavo, kad ginčo atveju pareiškėjui (kontoros klientui) papildomos medžiagos pateikimui ir trūkumų šalinimui suteikti terminai neatitiko protingo termino teisinės kategorijos, nesudarė prielaidų pareiškėjui tinkamai įgyvendinti teisę pateikti tinkamus įrodymus. Teismas nusprendė, kad toks procedūrų pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti įgyvendinančių institucijų sprendimus ir įpareigoti jas pažeidimo vertinimą atlikti iš naujo ir objektyviai.

Apgynėme kliento interesus ginče dėl nepagrįsto praturtėjimo.

Kontoros advokatė apgynė kliento interesus ginče dėl nepagrįsto praturtėjimo.
Ieškovas kontoros klientui pareiškė 105 000 EUR dydžio reikalavimą dėl nepagrįsto praturtėjimo įrodinėdamas, kad klientas neteisėtai nuomojo ieškovui tenkančią komercinio statinio bendrojo naudojimo patalpų dalį ir gavo už ją nuomos mokestį. Tuo pačiu ieškovas, reikšdamas reikalavimą patalpų nuomininkui, įrodinėjo, kad pastarasis, nemokėdamas nuomos mokesčio už bendrojo naudojimo patalpas ieškovui, nepagrįstai sutaupė ieškovo sąskaita.
Bylą išnagrinėjęs teismas ieškovo ieškinį atmetė. Kontoros advokatė įrodė, kad kontoros klientas nuomos mokesčio už ieškovui tenkančią bendrojo naudojimo patalpų dalį neskaičiavo. Teismas byloje taip pat konstatavo, kad patalpų nuomininkui nekyla pareiga mokėti ieškovui nuomos mokestį už jam tenkančią bendrojo naudojimo patalpų dalį, kadangi ginčo atveju nėra nustatytas atsakovo praturtėjimas atitinkantis ieškovo turto sumažėjimą- įsipareigojimo mokėti nuomos mokestį pagal sutartį nuomininkas ieškovui neturėjo.

 • 2021 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad viešasis pir...

 • 2021 KOVAS

  Teismas išaiškino susitarimo dėl delspinigių pripažinimo prieštaraujančiu viešai tvarkai (CK 1.81 str.) sąlygas.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento (kreditoriaus) teisę gauti iš skolininko sutartimi sulygtus 0,2 % dydžio delspinigius.Byloje sutartimi sulygti delspinigiai buvo ginčijami kaip neati...

 • 2021 VASARIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizac...

 • 2021 SAUSIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl šalių įrodinėjimo pareigos mokestiniame ginče paskirstymo.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatė sėkmingai atstovavo klientą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjant mokestinį ginčą.Ginčas byloje kilo dėl to, kad mokesčių administratorius, pasitelkęs turto vertintojus, įverti...

 • 2020 GRUODIS

  Teismas pasisakė dėl viešojo pirkimo sąlygų (ne)ginčijimo svarbos ir pasekmių. Apgynėme kliento interesus viešųjų pirkimų byloje, nagrinėtoje Lietuvos apeliaciniame teisme. Savo procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygų turi...