2020 RUGPJŪTIS

Teismas išsprendė ginčą tarp Užsienio reikalų ministerijos ir JAV kalinčio Lietuvos Respublikos piliečio, kuriam paskirta mirties bausmė.

Kontoros advokatas sėkmingai atstovavo klientui, Užsienio reikalų ministerijai, ginče su Jungtinėse Amerikos Valstijose kalinčiu Lietuvos Respublikos piliečiu dėl Užsienio reikalų ministerijos vilkinimo atlikti veiksmus.  
Išnagrinėjęs bylą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos ambasados JAV darbuotojai veikia tik įstatymų nustatyta tvarka ir negali veikti kaip asmens, kuris kreipiasi konsulinės pagalbos, gynėjai ar teisiniai atstovai. Teismas taip pat konstatavo, kad Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada JAV pareiškėjui teikia tinkamą konsulinę pagalbą, Ambasada pagal kompetenciją su paklausimais bei notomis kreipėsi į atitinkamas JAV institucijas, t. y. Lietuvos valstybė ėmėsi teisinių priemonių, kurios galėtų apginti pareiškėjo pažeistas teises, JAV institucijos buvo ne kartą informuotos apie aiškų Lietuvos Respublikos požiūrį į mirties bausmės taikymą, taip pat buvo prašoma šios bausmės pareiškėjui netaikyti ir ją pakeisti kita JAV įstatymuose nustatyta griežta bausme. Pareiškėjo skundas buvo atmestas.

Teismas išsprendė Vyriausiosios rinkimų komisijos ir savivaldybės tarybos nario ginčą.

Kontoros advokatas sėkmingai atstovavo klientui, savivaldybės tarybos nariui, ginče dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo panaikinimo. Ginčas kilo po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą nutraukti savivaldybės tarybos nario įgaliojimus dėl Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pažeidimo, t.y. dėl su savivaldybės tarybos nario pareigomis nesuderinamų kitų pareigų savivaldybės įstaigoje ėjimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino neteisėtą Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą ir konstatavo, kad sprendimo priėmimo metu pareiškėjas jau buvo pateikęs prašymą dėl atsistatydinimo iš savivaldybės įstaigoje einamų pareigų. Teismas išdėstė poziciją, kad sprendžiant ginčą visų pirma svarbu įvertinti, kad sprendimas nutraukti savivaldybės tarybos nario įgaliojimus inter alia iš dalies paneigia savivaldybės bendruomenės lūkesčius atstovaujamosios valdžios formavimo srityje. Šiuolaikinė teisės samprata remiasi aiškiu teisės ir įstatymo skyrimu pripažįstant teisę fundamentalesniu dalyku negu įstatymas. Formalus įstatymų taikymas nepaisant teisingumo imperatyvų negali būti vertinamas kaip teisėtumo išraiška. Teisinėje valstybėje pripažįstamas ne bet koks teisėtumas, o tik teisingumo teisėtumas. Tokiu atveju, kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai pripažintus teisės principus, akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio konflikto atžvilgiu bus formalus, bet neteisingas, būtina pirmumą teikti bendrajai teisės sampratai.

Teismas pasisakė dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo ir vartotojo reikalavimo perskaičiuoti šilumos kaštus

Kontoros advokatė apgynė kliento- centralizuoto šilumos tiekėjo- interesus ginče dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo ir šilumos paskirstymo kainos perskaičiavimo. Ginčas kilo po  priimto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo. Kontoros advokatei pavyko įrodyti, kad šilumos tiekėjas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams tinkamai parinko ir pritaikė šilumos paskirstymo metodą.
Bylą išnagrinėjęs teismas taip pat išaiškino, kad teismų praktikoje ginčai dėl patiekto šilumos kiekio paskirstymo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, t. y. dėl jiems tenkančios apmokėti dalies dydžio, pripažįstami ginčais dėl nuostolių, patirtų sumokėjus už kito asmens sunaudotą šilumos energiją, atlyginimo. Taigi, pagrindinė tokiuose ginčuose įrodinėtina aplinkybė- ar dėl netinkamo šilumos paskirstymo metodo taikymo asmuo sumokėjo už šilumos energiją daugiau, nei jos faktiškai sunaudojo. Vartotojui tokių aplinkybių neįrodžius, jo reikalavimas perskaičiuoti šilumos paskirstymo kaštus atmestas kaip nepagrįstas.
 
 
 

 • 2020 SPALIS

  Apginti buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo interesai.Kontoros advokatė sėkmingai atstovavo kliento- buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo- interesus civilinėje byloje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.Bankrutavusio juridinio asmens administratorius kreipėsi į teismą prašydamas bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, sukeltu buvusio bendrovės vadovo ...

 • 2020 RUGSĖJIS

  Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nus...

 • 2020 LIEPA

  Įrodėme, kad mūsų klientas įvykdė teisėtą ir skaidrų viešąjį pirkimą. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče, kilusiame iš viešojo pirkimo teisinių santykių. Kontoros advokatams pavyko įrodyti, kad klientas įvykdė skaidrų ir teisėtą viešąjį pirkimą, tinkamai laikėsi pasiūlymų vertinimą reguliuojan...

 • 2020 BIRŽELIS

  Teismas pasisakė dėl subsidiarios civilinės atsakomybės juridinio asmens  vadovui taikymo galimybės tuo atveju, kai įmonė tinkamai nevykdo prievolės laiku sumokėti mokesčius valstybei.Kontoros advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus apeliacinės instancijos teisme. Valstybinė mokesčių inspekcija siekė įrodyti, kad advokatų kontoros klientas, būdamas fin...

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...