2020 LIEPA

Įrodėme, kad mūsų klientas įvykdė teisėtą ir skaidrų viešąjį pirkimą.
 
Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče, kilusiame iš viešojo pirkimo teisinių santykių. Kontoros advokatams pavyko įrodyti, kad klientas įvykdė skaidrų ir teisėtą viešąjį pirkimą, tinkamai laikėsi pasiūlymų vertinimą reguliuojančių teisės normų ir pirkimo sąlygų reikalavimų. Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad kontoros klientas (perkančioji organizacija) vertindamas tiekėjų pasiūlymus tinkamai taikė turinio viršenybės prieš formą principus ir laimėtoju teisėtai paskelbė techninę specifikaciją atitikusį pasiūlymą pateikusį tiekėją.
 
Teismas išsprendė medžiotojų klubo ir jo nario ginčą.
 
Sėkmingai atstovavome klientui- medžiotojų klubo nariui- ginče su medžiotojų klubu dėl jo narystės sustabdymo ir uždraudimo medžioti klubo naudojamuose medžioklės plotuose. Ginčas kilo po to, kai medžiotojų klubas, neatlaikęs vieno iš į medžioklės plotus patenkančio žemės sklypo savininko spaudimo, priėmė kolegialų sprendimą sustabdyti kontoros kliento narystę klube ir uždrausti jam medžioti klubo naudojamuose plotuose. Panaikinęs abu nutarimus teismas konstatavo, kad nors medžiotojų klubo veikla grindžiama bendradarbiavimu su žemės savininku, kurio valdose jis medžioja, tačiau šis interesas neturi paneigti klubo narių asmeninių teisių ir interesų. Klubo įpareigojimas jo nariui sudaryti taikos sutartį su klubo naudojamos žemės savininku ir nebeginti savo bei savo šeimos interesų teismo pripažintas neteisėtu, prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d.
 
Apginta žemės ūkio bendrovės teisė gauti paramą.
 
Kontoros advokatų komanda sėkmingai atstovavo kliento- žemės ūkio bendrovės- interesus ginče su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM dėl teisės gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius bei neproporcingų sankcijų panaikinimo. Lietuvos administracinių ginčų komisija pakartotinai panaikino Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM sprendimą, kuriuo žemės ūkio bendrovei skirta paramos dydžio sankcija ir išaiškino, kad skiriant sankciją privalu vadovautis atgrasomumo bei proporcingumo principais, o neproporcingų ir neadekvačių sankcijų skyrimas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo, sąžiningumo ir protingumo reikalavimų.
 

 • 2020 SPALIS

  Apginti buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo interesai.Kontoros advokatė sėkmingai atstovavo kliento- buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo- interesus civilinėje byloje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.Bankrutavusio juridinio asmens administratorius kreipėsi į teismą prašydamas bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, sukeltu buvusio bendrovės vadovo ...

 • 2020 RUGSĖJIS

  Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nus...

 • 2020 RUGPJŪTIS

  Teismas išsprendė ginčą tarp Užsienio reikalų ministerijos ir JAV kalinčio Lietuvos Respublikos piliečio, kuriam paskirta mirties bausmė.Kontoros advokatas sėkmingai atstovavo klientui, Užsienio reikalų ministerijai, ginče su Jungtinėse Amerikos Valstijose kalinčiu Lietuvos Respublikos piliečiu dėl Užsienio reikalų ministerijos vilkinimo atlikti veiksmus...

 • 2020 BIRŽELIS

  Teismas pasisakė dėl subsidiarios civilinės atsakomybės juridinio asmens  vadovui taikymo galimybės tuo atveju, kai įmonė tinkamai nevykdo prievolės laiku sumokėti mokesčius valstybei.Kontoros advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus apeliacinės instancijos teisme. Valstybinė mokesčių inspekcija siekė įrodyti, kad advokatų kontoros klientas, būdamas fin...

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...