2020 LAPKRITIS

Teismas viešojo pirkimo byloje išaiškino, kad neigiamos kainos pasiūlymas savaime nelaikomas neteisėtu
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija įvykdė teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras, kuriose laimėtoju buvo pripažintas neigiamą kainą už telekomunikacijų paslaugas pasiūlęs tiekėjas.
Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad neigiamos reikšmės (minusinės) kainos pasiūlymai savaime nelaikytini neįprastai mažos kainos pasiūlymais. Perkančiosios organizacijos prerogatyva yra nuspręsti, ar  atsižvelgiant į perkamų paslaugų specifiką siūloma kaina atrodo neįprastai maža ir ar turi būti reikalaujama atitinkamos kainos pagrindimo. Vien teiktos minusinės kainos faktas nepatvirtina, kad tiekėjas negalės įvykdyti viešojo pirkimo sutarties.
Šiame ginče teismas taip pat išaiškino preliminariosios sutarties viešajame pirkime reikšmę ir konstatavo, kad preliminari sutartis viešuosiuose pirkimuose – tai ne pirkimo būdas, o atskira pirkimo procedūra, organizacinis instrumentas, leidžiantis sumažinti perkančiųjų organizacijų administracinę naštą. Pasak teismo, tiekėjas, kuris yra preliminarios viešojo pirkimo sutarties šalis, ją sudarydamas įgyja tik teisę konkuruoti dėl teisės ir pareigos vykdyti perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą pagal preliminarią sutartį paskelbus atnaujintą tiekėjų varžymąsi, tačiau nesuteikia išimtinių teisių į preliminarios sutarties galiojimo metu perkančiosios organizacijos teikiamų užsakymų vykdymą.

Sėkmingai baigtas reorganizavimo procesas

Sėkmingai baigtas kontoros klienčių - dviejų uždarųjų akcinių bendrovių - reorganizavimo procesas. Reorganizavimo pasėkoje vienas juridinis asmuo buvo prijungtas prie kitos bendrovės, kuriai perėjo visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Kontoros advokatai dalyvavo rengiant reorganizavimo sąlygas, bendrovių dalyvių, taip pat valdymo organų sprendimus bei kitus reorganizavimo procesui būtinus dokumentus, teikė reikiamas teisines konsultacijas viso reorganizavimo proceso metu. Reorganizuota bendrovė sėkmingai tęsia savo veiklą.

 • 2021 VASARIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizac...

 • 2021 SAUSIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl šalių įrodinėjimo pareigos mokestiniame ginče paskirstymo.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatė sėkmingai atstovavo klientą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjant mokestinį ginčą.Ginčas byloje kilo dėl to, kad mokesčių administratorius, pasitelkęs turto vertintojus, įverti...

 • 2020 GRUODIS

  Teismas pasisakė dėl viešojo pirkimo sąlygų (ne)ginčijimo svarbos ir pasekmių. Apgynėme kliento interesus viešųjų pirkimų byloje, nagrinėtoje Lietuvos apeliaciniame teisme. Savo procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygų turi...

 • 2020 SPALIS

  Apginti buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo interesai.Kontoros advokatė sėkmingai atstovavo kliento- buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo- interesus civilinėje byloje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.Bankrutavusio juridinio asmens administratorius kreipėsi į teismą prašydamas bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, sukeltu buvusio bendrovės vadovo ...

 • 2020 RUGSĖJIS

  Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nus...