2020 LAPKRITIS

Teismas viešojo pirkimo byloje išaiškino, kad neigiamos kainos pasiūlymas savaime nelaikomas neteisėtu
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija įvykdė teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras, kuriose laimėtoju buvo pripažintas neigiamą kainą už telekomunikacijų paslaugas pasiūlęs tiekėjas.
Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad neigiamos reikšmės (minusinės) kainos pasiūlymai savaime nelaikytini neįprastai mažos kainos pasiūlymais. Perkančiosios organizacijos prerogatyva yra nuspręsti, ar  atsižvelgiant į perkamų paslaugų specifiką siūloma kaina atrodo neįprastai maža ir ar turi būti reikalaujama atitinkamos kainos pagrindimo. Vien teiktos minusinės kainos faktas nepatvirtina, kad tiekėjas negalės įvykdyti viešojo pirkimo sutarties.
Šiame ginče teismas taip pat išaiškino preliminariosios sutarties viešajame pirkime reikšmę ir konstatavo, kad preliminari sutartis viešuosiuose pirkimuose – tai ne pirkimo būdas, o atskira pirkimo procedūra, organizacinis instrumentas, leidžiantis sumažinti perkančiųjų organizacijų administracinę naštą. Pasak teismo, tiekėjas, kuris yra preliminarios viešojo pirkimo sutarties šalis, ją sudarydamas įgyja tik teisę konkuruoti dėl teisės ir pareigos vykdyti perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą pagal preliminarią sutartį paskelbus atnaujintą tiekėjų varžymąsi, tačiau nesuteikia išimtinių teisių į preliminarios sutarties galiojimo metu perkančiosios organizacijos teikiamų užsakymų vykdymą.

Sėkmingai baigtas reorganizavimo procesas

Sėkmingai baigtas kontoros klienčių - dviejų uždarųjų akcinių bendrovių - reorganizavimo procesas. Reorganizavimo pasėkoje vienas juridinis asmuo buvo prijungtas prie kitos bendrovės, kuriai perėjo visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Kontoros advokatai dalyvavo rengiant reorganizavimo sąlygas, bendrovių dalyvių, taip pat valdymo organų sprendimus bei kitus reorganizavimo procesui būtinus dokumentus, teikė reikiamas teisines konsultacijas viso reorganizavimo proceso metu. Reorganizuota bendrovė sėkmingai tęsia savo veiklą.

 • 2021 SPALIS

  Nesąžiningi bankrutavusios bendrovės vadovai pripažinti atsakingais už bendrovės bankrotą. Bankrutavusios bendrovės kreditoriams atstovavusiai Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatei pavyko įrodyti, kad bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčiniais nesąžiningais buvusių jos vadovų veiksmais.Advokatė surinko įrodymus ir teismui atskleidė, kad ruoš...

 • 2021 RUGSĖJIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė: į Lietuvą Filipas Kirkorovas negalės atvykti penkerius metus. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galutinai išnagrinėtas ginčas pagal Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo skundą dėl Migracijos departamento draudimo jam penkerius metus atvykti į Lietuvą.Teismas konstatavo, kad Migracij...

 • 2021 LIEPA

  Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas...

 • 2021 BIRŽELIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče su vartotojais, įrodinėjusiais, jog rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą turėtų būti skaičiuojama tik pagal faktiškai priduotą atliekų kiekį, t.y...

 • 2021 GEGUŽĖ

  Teismas išsprendė ginčą dėl transporto priemonės įsigijimo sandorio nepagrįsto apmokestinimo PVM Vilniaus advokatų kontoros SPES teisininkei pavyko apginti kliento interesus ginče su mokesčių administratoriumi dėl nepagrįsto transporto priemonės įsigijimo sandorio apmokestinimo PVM. Kontoros klientas iš fizinio asmens įsigijo transporto ...