2020 GRUODIS

Teismas pasisakė dėl viešojo pirkimo sąlygų (ne)ginčijimo svarbos ir pasekmių.

Apgynėme kliento interesus viešųjų pirkimų byloje, nagrinėtoje Lietuvos apeliaciniame teisme. Savo procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos viešojo pirkimo metu.
Teismas konstatavo, jog ginčo atveju pirkimo sąlygos buvo išviešintos nuo pat pirkimo paskelbimo momento. Ieškovė, turėdama teisę pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimo peržiūros procedūra ir tokias pirkimo sąlygas ginčyti, jų neginčijo, taip pat nesikreipė į perkančiąją organizaciją, prašydama pirkimo sąlygas išaiškinti ir / ar patikslinti. Pirkimo sąlygų neginčijimas reiškia jų akceptavimą, o tiekėjų pasiūlymai tokiu atveju yra vertinami atsižvelgiant į jų atitiktį pirkimo sąlygoms.
Teismas pripažino, jog kontoros klientė- perkančioji organizacija- vadovavosi iš anksto paskelbtais pirkimo dokumentais, jokios pirkimo dokumentų sąlygos nuo pat jų paskelbimo nebuvo nei keičiamos, nei tikslinamos. Procesinių oponentų apeliacinis skundas buvo atmestas, klientės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos.
 
Apgynėme kliento nuosavybės teisę itin didelės vertės ginče.

Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatai, bendradarbiaudami su kolegomis iš kitos kontoros, apgynė klientų nuosavybės teisę sudėtingame ir ilgai trukusiame teisminiame ginče.
Procesiniai oponentai byloje siekė įrodyti, kad kontoros klientai neteisėtai įregistravo nuosavybės teisę į nekilnojamojo turto objektą, kadangi jis nebuvo nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sandoriu dalyku.
Kontoros advokatams pavyko įrodyti, kad aiškinant sutarties sąlygas ir apibrėžiant sutarties dalyką lemiamą reikšmę turi šalių valia sandorio sudarymo metu. Įvertinęs visą eilę šalių pasirašytų dokumentų, atliktų veiksmų, jų elgesį po sandorio sudarymo, teismas konstatavo, kad šalių valia sandorio sudarymo metu atskleidžia, jog ginčo objektas kontoros klientams buvo perleistas.
Be to, teismas konstatavo, kad ginčo objektas be kita ko buvo pagrindinio daikto, buvusio sandorio dalyku, priklausinys. Teismas išaiškino, kad nekilnojamojo daikto įregistravimas viešame registre suteikiant jam unikalų numerį, nekeičia daikto paskirties ir ryšio su kitais daiktais, t.y. nepaneigia daikto kaip priklausinio statuso. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (9, 10 ir kiti straipsniai) nuostatos nereglamentuoja ir nelemia, kad daiktas ar jo dalis tik dėl jo registracijos ar dėl tokių jo savybių kaip suformavimas atskiru nekilnojamojo turto objektu arba unikalaus numerio suteikimo, negali būti pripažintas daikto priklausiniu. Daikto statusą lemia jo paskirtis ir funkcinis ryšys su kitu- pagrindiniu- daiktu.

 • 2021 VASARIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizac...

 • 2021 SAUSIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl šalių įrodinėjimo pareigos mokestiniame ginče paskirstymo.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatė sėkmingai atstovavo klientą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjant mokestinį ginčą.Ginčas byloje kilo dėl to, kad mokesčių administratorius, pasitelkęs turto vertintojus, įverti...

 • 2020 LAPKRITIS

  Teismas viešojo pirkimo byloje išaiškino, kad neigiamos kainos pasiūlymas savaime nelaikomas neteisėtu Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija įvykdė teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras, kuriose laimėtoju buvo pripažintas neigiamą kainą už telekomunikaci...

 • 2020 SPALIS

  Apginti buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo interesai.Kontoros advokatė sėkmingai atstovavo kliento- buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo- interesus civilinėje byloje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.Bankrutavusio juridinio asmens administratorius kreipėsi į teismą prašydamas bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, sukeltu buvusio bendrovės vadovo ...

 • 2020 RUGSĖJIS

  Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nus...