2020 GRUODIS

Teismas pasisakė dėl viešojo pirkimo sąlygų (ne)ginčijimo svarbos ir pasekmių.

Apgynėme kliento interesus viešųjų pirkimų byloje, nagrinėtoje Lietuvos apeliaciniame teisme. Savo procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos turi būti paskelbtos iš anksto, visų vienodai suprantamos ir nekeičiamos viešojo pirkimo metu.
Teismas konstatavo, jog ginčo atveju pirkimo sąlygos buvo išviešintos nuo pat pirkimo paskelbimo momento. Ieškovė, turėdama teisę pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimo peržiūros procedūra ir tokias pirkimo sąlygas ginčyti, jų neginčijo, taip pat nesikreipė į perkančiąją organizaciją, prašydama pirkimo sąlygas išaiškinti ir / ar patikslinti. Pirkimo sąlygų neginčijimas reiškia jų akceptavimą, o tiekėjų pasiūlymai tokiu atveju yra vertinami atsižvelgiant į jų atitiktį pirkimo sąlygoms.
Teismas pripažino, jog kontoros klientė- perkančioji organizacija- vadovavosi iš anksto paskelbtais pirkimo dokumentais, jokios pirkimo dokumentų sąlygos nuo pat jų paskelbimo nebuvo nei keičiamos, nei tikslinamos. Procesinių oponentų apeliacinis skundas buvo atmestas, klientės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos.
 
Apgynėme kliento nuosavybės teisę itin didelės vertės ginče.

Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatai, bendradarbiaudami su kolegomis iš kitos kontoros, apgynė klientų nuosavybės teisę sudėtingame ir ilgai trukusiame teisminiame ginče.
Procesiniai oponentai byloje siekė įrodyti, kad kontoros klientai neteisėtai įregistravo nuosavybės teisę į nekilnojamojo turto objektą, kadangi jis nebuvo nekilnojamojo turto pirkimo- pardavimo sandoriu dalyku.
Kontoros advokatams pavyko įrodyti, kad aiškinant sutarties sąlygas ir apibrėžiant sutarties dalyką lemiamą reikšmę turi šalių valia sandorio sudarymo metu. Įvertinęs visą eilę šalių pasirašytų dokumentų, atliktų veiksmų, jų elgesį po sandorio sudarymo, teismas konstatavo, kad šalių valia sandorio sudarymo metu atskleidžia, jog ginčo objektas kontoros klientams buvo perleistas.
Be to, teismas konstatavo, kad ginčo objektas be kita ko buvo pagrindinio daikto, buvusio sandorio dalyku, priklausinys. Teismas išaiškino, kad nekilnojamojo daikto įregistravimas viešame registre suteikiant jam unikalų numerį, nekeičia daikto paskirties ir ryšio su kitais daiktais, t.y. nepaneigia daikto kaip priklausinio statuso. Nekilnojamojo turto registro įstatymo (9, 10 ir kiti straipsniai) nuostatos nereglamentuoja ir nelemia, kad daiktas ar jo dalis tik dėl jo registracijos ar dėl tokių jo savybių kaip suformavimas atskiru nekilnojamojo turto objektu arba unikalaus numerio suteikimo, negali būti pripažintas daikto priklausiniu. Daikto statusą lemia jo paskirtis ir funkcinis ryšys su kitu- pagrindiniu- daiktu.

 • 2021 SPALIS

  Nesąžiningi bankrutavusios bendrovės vadovai pripažinti atsakingais už bendrovės bankrotą. Bankrutavusios bendrovės kreditoriams atstovavusiai Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatei pavyko įrodyti, kad bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčiniais nesąžiningais buvusių jos vadovų veiksmais.Advokatė surinko įrodymus ir teismui atskleidė, kad ruoš...

 • 2021 RUGSĖJIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė: į Lietuvą Filipas Kirkorovas negalės atvykti penkerius metus. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galutinai išnagrinėtas ginčas pagal Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo skundą dėl Migracijos departamento draudimo jam penkerius metus atvykti į Lietuvą.Teismas konstatavo, kad Migracij...

 • 2021 LIEPA

  Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas...

 • 2021 BIRŽELIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče su vartotojais, įrodinėjusiais, jog rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą turėtų būti skaičiuojama tik pagal faktiškai priduotą atliekų kiekį, t.y...

 • 2021 GEGUŽĖ

  Teismas išsprendė ginčą dėl transporto priemonės įsigijimo sandorio nepagrįsto apmokestinimo PVM Vilniaus advokatų kontoros SPES teisininkei pavyko apginti kliento interesus ginče su mokesčių administratoriumi dėl nepagrįsto transporto priemonės įsigijimo sandorio apmokestinimo PVM. Kontoros klientas iš fizinio asmens įsigijo transporto ...