2019 VASARIS

Lietuvos Aukščiausiame Teisme sėkmingai atstovavome užstato davėjo interesus, sprendžiant klausimą dėl užstato grąžinimo baudžiamajame procese. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kardomoji priemonė - užstatas, negali būti civilinio ieškinio užtikrinimo priemonė, taip pat ja negali būti siekiama ne procesinių, o kriminalinei bausmei ar poveikio priemonėms būdingų tikslų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog apeliacinės instancijos teismas kardomąją priemonę (užstatą) palikdamas galioti iki visiško nuosprendžio dalies dėl turtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam įvykdymo, nepagrįstai suvaržė užstato davėjo teisę į nuosavybę. Kasacinis teismas pritarė kontoros advokato pozicijai, jog apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino bei taikė baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas dėl kardomųjų priemonių ir padarė esminį BPK pažeidimą. Kasacinis skundas buvo patenkintas, ir užstatas sugrąžintas jo davėjui.

 

Teisme apgynėme kliento- statinių savininko teises civilinėje byloje pagal kaimyninio žemės sklypo savininko ieškinį dėl įpareigojimo nugriauti statinius, pastatytus nesilaikant teisės aktais nustatytų atstumų nuo žemės sklypo ribos. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog kai statybos neteisėtumas ginčijamas teisės aktų reikalavimų pažeidimu, įrodinėjimo dalykas yra tik statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktas, t.y. ieškovas privalo įrodyti, kokie teisės aktai ir kaip pažeidžiami. Byloje buvo nustatyta, kad kliento statiniai stovi gerokai mažesniu nei leidžia įstatymas atstumu. Vis tik, teismas šį neatitikimą vertino visų bylos aplinkybių kontekste. Teismas pažymėjo, jog pretenzijas reiškiantys ieškovai sklypą nusipirko jau esant ginčo statiniams ir dar nesuformavus sklypo atsakovams, kurie sklypą įsigijo su statiniais. Esant tokioms aplinkybėms, teismas priėjo išvados, jog ieškovai su tokiu pastatų išdėstymu faktiškai sutiko, nes duomenų apie beveik per 20 metų laikotarpį reikštas pretenzijas byloje nebuvo pateikta. Ieškinys buvo atmestas, o kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

 

Apeliacinės instancijos teisme atstovavome klientą- užsakovą jo ginče su rangovu dėl atsiskaitymo pagal rangos sutartį. Išnagrinėjęs procesinio priešininko apeliacinį skundą, teismas pabrėžė, kad vertindami šalių pateiktus įrodymus, teismai remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Pagal šios bylos duomenis nėra pakankamo pagrindo daryti išvadai, jog klientas neatsiskaitė su rangovu. Į bylą nėra pateikti jokie papildomi darbų priėmimo-perdavimo aktai bei jų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros, kas galėtų rodyti įsiskolinimo egzistavimą. Teisėjų kolegija nurodė, jog manytina, kad jeigu ieškovas būtų atlikęs papildomus darbus, tuomet, remiantis tarp šalių susiklosčiusia verslo praktika, jis papildomai atliktus darbus būtų perdavęs atsakovui pasirašant darbų priėmimo- perdavimo aktą ir perduotiems darbams apmokėti išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą. Tokių dokumentų nebuvimas leidžia daryti išvadą, jog yra labiau tikėtina, kad ieškovas skolą priteisti reikalauja nepagrįstai. Apeliacinis skundas buvo atmestas.

 • 2020 BIRŽELIS

  Teismas pasisakė dėl subsidiarios civilinės atsakomybės juridinio asmens  vadovui taikymo galimybės tuo atveju, kai įmonė tinkamai nevykdo prievolės laiku sumokėti mokesčius valstybei.Kontoros advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus apeliacinės instancijos teisme. Valstybinė mokesčių inspekcija siekė įrodyti, kad advokatų kontoros klientas, būdamas fin...

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...