2019 SAUSIS

Sėkmingai atstovavome klientą – centralizuotos šilumos tiekėją Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėtoje civilinėje byloje dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo prisijungti prie centralizuotos šildymo sistemos. Bylą išnagrinėjusi kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija be kita ko pažymėjo, jog teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, ji reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teismas pabrėžė, jog daugiabučio namo savininkų bendrija nėra subjektas, galintis ginti viešąjį interesą, ir neįrodė savo atstovaujamų subjektų materialiojo teisinio suinteresuotumo, o tai per se sudaro pagrindą atmesti ieškinį. Teisėjų kolegija taip pat pritarė kontoros advokatės pozicijai, jog ieškiniu pareikštas reikalavimas pripažinti, kad atsakovei priklausančių patalpų šildymo sistema nuo daugiabučio namo centrinės šildymo sistemos buvo atjungta neteisėtai, negali būti savarankiškas ieškinio dalykas, kadangi jo tenkinimas byloje nesukeltų materialinių teisinių padarinių. Byla šioje dalyje buvo nutraukta.

 

Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kilusioje iš vekselių teisinių santykių. Ieškovas reikalavo priteisti iš kliento daugiau kaip 280 000 EUR prieš 10 metų išrašyto vekselio pagrindu. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas savo sprendime be kita ko nurodė, kad Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių. Vis tik tai savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas vekselis. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas vekselis, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą. Teismo vertinimu, šios bylos aplinkybių kontekste, nesant kitų duomenų, pagrindžiančių vekselio gavėjo nurodytas aplinkybes apie pinigų perdavimą atsakovui, vien tik pačio vekselio turėtojo paaiškinimų nepakanka, todėl teismas laikė neįrodytu pinigų perdavimo fakto. Kita vertus, teismas pripažino, jog atsakovas (klientas) kaip vekselio davėjas pateikė pakankamai duomenų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį. Ieškinys buvo atmestas.

 

Atstovavome viešojo administravimo instituciją - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigą administraciniame ginče dėl jos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo skundžiamas pranešimas yra tik standartinės formos dokumentas, kuriuo pareiškėjui pranešta apie priimtą sprendimą, teismas konstatavo, jog jis negali būti savarankišku administracinio ginčo objektu. Be to, teisėjų kolegija sutiko su kontoros advokato argumentais, jog pareiškėjo skundžiamas institucijos priimtas sprendimas yra pagrįstas tiek nustatytais faktais, tiek ir teisės aktų normomis, todėl pareiškėjo reikalavimus atmetė kaip nepagrįstus.

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...