2019 RUGSĖJIS

Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kurioje klientui buvo pareikštas ieškinys dėl daugiau kaip 200 000 Eur nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas atkreipė dėmesį tai, jog rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, užsakovo reikalavimu, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba su bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Byloje buvo nustatyta, jog ieškovo pagamintų daiktų gedimai atsirado anksčiau, nei baigėsi garantinis laikotarpis. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas priėjo išvados, kad būtent ieškovė privalo įrodyti, jog klientas kokiais nors veiksmais yra kaltas dėl daiktų sugedimų, - tik tokiu atveju nebegaliotų jo teisė į defektinių trūkumų šalinimą. Teismas pabrėžė, jog neturi pareigos rinkti įrodymų tokio pobūdžio bylose, tuo tarpu surinkti įrodymai neįrodė ieškovės reikalavimų pagrįstumo. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui administraciniame ginče su Aplinkos apsaugos agentūra dėl jos sprendimo panaikinimo. Ginčą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog teisėtumo principas viešojo administravimo srityje reiškia, kad viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus, jų priimti sprendimai turi būti pagrįsti teisės normomis, o sprendimų turinys – atitikti teisės normų reikalavimus. Norėdami priimti administracinį teisės aktą, viešojo administravimo subjektai privalo turėti tinkamas priežastis, o ne pateikti bet kokias priežastis, kad patenkintų formalius reikalavimus. Be to, laikantis objektyvumo principo, viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės priimant sprendimą, ir kritiškai, nešališkai įvertinus įrodymus.Teismas nustatė, jog Aplinkos apsaugos agentūra netinkamai aiškino byloje aktualių teisės aktų nuostatas, todėl skundžiamą sprendimą panaikino. Atsakovas buvo įpareigotas iš naujo išnagrinėti kliento pateiktą paraišką bei priimti naują sprendimą, atitinkantį įstatymų reikalavimus.
 
Apeliacinės instancijos teisme sėkmingai atstovavome klientui – šilumos ir karšto vandens tiekėjui civiliniame ginče dėl šilumos energijos paskirstymo daugiabučiame name perskaičiavimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog esant tęstiniams šilumos energijos pirkimo - pardavimo teisiniams santykiams, šalių sutartiniai santykiai turi būti koreguojami, keičiantis teisiniam reguliavimui ir toks energijos pirkimo- pardavimo sutarčių koregavimas neprieštarauja lex retro non agit principui (įstatymas neturi atgalinio veikimo galios) ir CK 6.157 str. 2 d. nuostatoms. Apeliacinės instancijos teismas priėjo išvados, jog nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo. Ieškovų apeliacinis skundas buvo atmestinas.

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...

 • 2019 LAPKRITIS

  Sėkmingai atstovavome klientui, vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų, Lietuvos apeliaciniame teisme civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas savo...

 • 2019 SPALIS

  Sėkmingai atstovavome Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesus ginče su buvusiu savivaldybės šilumos ūkio nuomininku (operatoriumi) dėl nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pakeitė kli...

 • 2019 RUGPJŪTIS

  Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad pagal Darbo kodekso 57 straipsnį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikl...

 • 2019 LIEPA

  Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali gi...