2019 RUGSĖJIS

Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kurioje klientui buvo pareikštas ieškinys dėl daugiau kaip 200 000 Eur nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas atkreipė dėmesį tai, jog rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, užsakovo reikalavimu, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba su bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Byloje buvo nustatyta, jog ieškovo pagamintų daiktų gedimai atsirado anksčiau, nei baigėsi garantinis laikotarpis. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas priėjo išvados, kad būtent ieškovė privalo įrodyti, jog klientas kokiais nors veiksmais yra kaltas dėl daiktų sugedimų, - tik tokiu atveju nebegaliotų jo teisė į defektinių trūkumų šalinimą. Teismas pabrėžė, jog neturi pareigos rinkti įrodymų tokio pobūdžio bylose, tuo tarpu surinkti įrodymai neįrodė ieškovės reikalavimų pagrįstumo. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui administraciniame ginče su Aplinkos apsaugos agentūra dėl jos sprendimo panaikinimo. Ginčą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog teisėtumo principas viešojo administravimo srityje reiškia, kad viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus, jų priimti sprendimai turi būti pagrįsti teisės normomis, o sprendimų turinys – atitikti teisės normų reikalavimus. Norėdami priimti administracinį teisės aktą, viešojo administravimo subjektai privalo turėti tinkamas priežastis, o ne pateikti bet kokias priežastis, kad patenkintų formalius reikalavimus. Be to, laikantis objektyvumo principo, viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, kurios nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės priimant sprendimą, ir kritiškai, nešališkai įvertinus įrodymus.Teismas nustatė, jog Aplinkos apsaugos agentūra netinkamai aiškino byloje aktualių teisės aktų nuostatas, todėl skundžiamą sprendimą panaikino. Atsakovas buvo įpareigotas iš naujo išnagrinėti kliento pateiktą paraišką bei priimti naują sprendimą, atitinkantį įstatymų reikalavimus.
 
Apeliacinės instancijos teisme sėkmingai atstovavome klientui – šilumos ir karšto vandens tiekėjui civiliniame ginče dėl šilumos energijos paskirstymo daugiabučiame name perskaičiavimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog esant tęstiniams šilumos energijos pirkimo - pardavimo teisiniams santykiams, šalių sutartiniai santykiai turi būti koreguojami, keičiantis teisiniam reguliavimui ir toks energijos pirkimo- pardavimo sutarčių koregavimas neprieštarauja lex retro non agit principui (įstatymas neturi atgalinio veikimo galios) ir CK 6.157 str. 2 d. nuostatoms. Apeliacinės instancijos teismas priėjo išvados, jog nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo. Ieškovų apeliacinis skundas buvo atmestinas.

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...