2019 RUGPJŪTIS

Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad pagal Darbo kodekso 57 straipsnį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla, kuomet darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline. Teismas pripažino, kad įmonės direktorius sprendimą atleisti ieškovą iš darbo priėmė ne dėl kilusio tarpusavio konflikto, o dėl ekonominių ir organizacinių priežasčių - bendrovė sprendė, kad jai verslo atžvilgiu ekonomiškiau ieškovo likusias vykdytas funkcijas patikėti tokias paslaugas teikiančioms įmonėms, kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta. Teismas konstatavo, jog įmonės vadovas pagrįstai siekė įmonei ekonominiu verslo požiūriu naudingiausio sprendimo, o pati įmonė būdama verslo subjektu, turi teisę ir privalo savo verslą modeliuoti ir organizuoti taip, kaip jai atrodo tinkamiausia. Teismas neturi įgaliojimų vertinti etatų mažinimo, nulemto ekonominių priežasčių, tikslingumo ir pagrįstumo, tai yra, negali vertinti, ar darbdavys tikslingai ir pagrįstai atsisakė vieno ar kito etato, nes tai - ne teismo kompetencija. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientui civilinėje byloje dėl paskolos sutarčių modifikavimo ir vykdomųjų įrašų panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog pagal CK 6.2284straipsnį nesąžiningomis ir teismo tvarka negaliojančiomis gali būti pripažįstamos tik vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog pats ieškovas patvirtino, kad kontoros kliento siūlomos paskolų išdavimo sąlygos jam buvo palankios, jis su sutarties sąlygomis susipažino, sutarties sąlygos, nustatančios palūkanų dydį, mokėjimo terminus, įmokų dydžius buvo aptartos individualiai ir šias sąlygas ieškovas suprato. Be to, ieškovas pripažino, kad informaciją apie savo pajamas ir kitą turtą, jis pats nurodė nesąžiningai, todėl teismas konstatavo, jog yra pagrindas sutikti su kontoros advokato argumentais, jog ieškovas neturi teisės vadovaujantis CK 6.2284straipsniu ginčyti individualiai sudarytų sutarties sąlygų, juo labiau, kad ieškovas sudarydamas sutartį elgėsi nesąžiningai. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientui civiliniame ginče, kilusiame iš medžioklės teisinių santykių. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko priėjo išvados, kad už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės sklypų pasėliams ir naudmenoms gali būti atsakingi tiek medžioklės plotų naudotojai (medžiotojai), tiek ir patys žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai, jeigu jie nesiėmė tinkamų pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemonių. Žemės sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų neveikimas, dėl ko jiems atsirado ar padidėjo nuostoliai, gali būti pagrindas netaikyti atsakingam už žalos padarymą asmeniui civilinės atsakomybės, arba visiškai ar iš dalies atleisti jį nuo civilinės atsakomybės (CK 6.253 straipsnio 1 ir 5 dalys). Teismas nustatė, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtų ėmęsis papildomų, protingų priemonių pasėliams apsaugoti, todėl konstatavo, jog ieškovo reikalavimas negali būti laikomas pagrįstu. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...

 • 2019 LAPKRITIS

  Sėkmingai atstovavome klientui, vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų, Lietuvos apeliaciniame teisme civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas savo...

 • 2019 SPALIS

  Sėkmingai atstovavome Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesus ginče su buvusiu savivaldybės šilumos ūkio nuomininku (operatoriumi) dėl nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pakeitė kli...

 • 2019 RUGSĖJIS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kurioje klientui buvo pareikštas ieškinys dėl daugiau kaip 200 000 Eur nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas atkreipė dėmesį tai, jog rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, užsakovo reikalavimu, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo...

 • 2019 LIEPA

  Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali gi...