2019 RUGPJŪTIS

Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad pagal Darbo kodekso 57 straipsnį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla, kuomet darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline. Teismas pripažino, kad įmonės direktorius sprendimą atleisti ieškovą iš darbo priėmė ne dėl kilusio tarpusavio konflikto, o dėl ekonominių ir organizacinių priežasčių - bendrovė sprendė, kad jai verslo atžvilgiu ekonomiškiau ieškovo likusias vykdytas funkcijas patikėti tokias paslaugas teikiančioms įmonėms, kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta. Teismas konstatavo, jog įmonės vadovas pagrįstai siekė įmonei ekonominiu verslo požiūriu naudingiausio sprendimo, o pati įmonė būdama verslo subjektu, turi teisę ir privalo savo verslą modeliuoti ir organizuoti taip, kaip jai atrodo tinkamiausia. Teismas neturi įgaliojimų vertinti etatų mažinimo, nulemto ekonominių priežasčių, tikslingumo ir pagrįstumo, tai yra, negali vertinti, ar darbdavys tikslingai ir pagrįstai atsisakė vieno ar kito etato, nes tai - ne teismo kompetencija. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientui civilinėje byloje dėl paskolos sutarčių modifikavimo ir vykdomųjų įrašų panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog pagal CK 6.2284straipsnį nesąžiningomis ir teismo tvarka negaliojančiomis gali būti pripažįstamos tik vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Teismas atkreipė dėmesį į tai, jog pats ieškovas patvirtino, kad kontoros kliento siūlomos paskolų išdavimo sąlygos jam buvo palankios, jis su sutarties sąlygomis susipažino, sutarties sąlygos, nustatančios palūkanų dydį, mokėjimo terminus, įmokų dydžius buvo aptartos individualiai ir šias sąlygas ieškovas suprato. Be to, ieškovas pripažino, kad informaciją apie savo pajamas ir kitą turtą, jis pats nurodė nesąžiningai, todėl teismas konstatavo, jog yra pagrindas sutikti su kontoros advokato argumentais, jog ieškovas neturi teisės vadovaujantis CK 6.2284straipsniu ginčyti individualiai sudarytų sutarties sąlygų, juo labiau, kad ieškovas sudarydamas sutartį elgėsi nesąžiningai. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientui civiliniame ginče, kilusiame iš medžioklės teisinių santykių. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko priėjo išvados, kad už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės sklypų pasėliams ir naudmenoms gali būti atsakingi tiek medžioklės plotų naudotojai (medžiotojai), tiek ir patys žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai, jeigu jie nesiėmė tinkamų pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemonių. Žemės sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų neveikimas, dėl ko jiems atsirado ar padidėjo nuostoliai, gali būti pagrindas netaikyti atsakingam už žalos padarymą asmeniui civilinės atsakomybės, arba visiškai ar iš dalies atleisti jį nuo civilinės atsakomybės (CK 6.253 straipsnio 1 ir 5 dalys). Teismas nustatė, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtų ėmęsis papildomų, protingų priemonių pasėliams apsaugoti, todėl konstatavo, jog ieškovo reikalavimas negali būti laikomas pagrįstu. Ieškinys buvo atmestas, kliento naudai priteistos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...