2019 LIEPA

Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali ginti savo teises, prašydamas įpareigoti atsakingą asmenį paneigti tokius duomenis; teismo sprendimu pripažinti juos neatitinkančiais tikrovės; priteisti turtinės ir (ar) neturtinės žalos atlyginimą. Remiantis CK 2.24 straipsnio 2 dalimi, kai tikrovės neatitinantys duomenys yra paskleidžiami per visuomenės informavimo priemones, atsiranda pareiga naudotis išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Minėtoje teisės normoje įtvirtinta vadinamoji replikos teisė, kai asmuo, manantis, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, pirmiausia turi kreiptis į visuomenės informavimo priemonę, kad ši ne vėliau kaip per dvi savaites paneigtų tokius duomenis, ir tik atsisakius tai padaryti asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą. Teismas sutiko su kontoros advokato argumentais, kad ieškovas CK 2.24 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikė, todėl ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą. Kliento naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

 

Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą. Iš nustatytų faktinių aplinkybių teismas sprendė, kad viešojo administravimo institucija neatsisako pareiškėjui teikti teisės aktuose nustatytą pagalbą, priešingai, institucija pagal kompetencijos ribas kreipėsi į atitinkamas užsienio valstybės institucijas, reikšdama paklausimus, atlikdama kitus veiksmus. Tai, kad, pareiškėjo nuomone, ši pagalba yra nepakankama, nesudaro pagrindo teigti, kad institucija vilkina atlikti veiksmus pareiškėjo atžvilgiu. Pareiškėjo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas, kliento naudai priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

 

Atstovavome Lietuvos futbolo federaciją, rengiant sutartį su naujuoju federacijos techniniu direktoriumi belgu Patrick De Wilde. Šis specialistas, kuris turi dvidešimties metų patirtį dirbant vyriausiojo trenerio, vyriausiojo trenerio asistento, techninio direktoriaus bei konsultanto pozicijose tiek klubuose, tiek nacionalinėse rinktinėse, rūpinsis Lietuvos nacionalinės rinktinės treneriais, jaunimo ugdymo ir „Anderlecht“ sistemos tinkamu implementavimu, taip pat bendradarbiavimu su futbolo trenerių rengimo asociacija.

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...

 • 2019 LAPKRITIS

  Sėkmingai atstovavome klientui, vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų, Lietuvos apeliaciniame teisme civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas savo...

 • 2019 SPALIS

  Sėkmingai atstovavome Ukmergės rajono savivaldybės bei UAB „Ukmergės šiluma“ interesus ginče su buvusiu savivaldybės šilumos ūkio nuomininku (operatoriumi) dėl nuostolių atlyginimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, pakeitė kli...

 • 2019 RUGSĖJIS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje, kurioje klientui buvo pareikštas ieškinys dėl daugiau kaip 200 000 Eur nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas atkreipė dėmesį tai, jog rangovas garantiniu laikotarpiu privalo, užsakovo reikalavimu, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo...

 • 2019 RUGPJŪTIS

  Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad pagal Darbo kodekso 57 straipsnį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikl...