2019 LIEPA

Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali ginti savo teises, prašydamas įpareigoti atsakingą asmenį paneigti tokius duomenis; teismo sprendimu pripažinti juos neatitinkančiais tikrovės; priteisti turtinės ir (ar) neturtinės žalos atlyginimą. Remiantis CK 2.24 straipsnio 2 dalimi, kai tikrovės neatitinantys duomenys yra paskleidžiami per visuomenės informavimo priemones, atsiranda pareiga naudotis išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Minėtoje teisės normoje įtvirtinta vadinamoji replikos teisė, kai asmuo, manantis, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, pirmiausia turi kreiptis į visuomenės informavimo priemonę, kad ši ne vėliau kaip per dvi savaites paneigtų tokius duomenis, ir tik atsisakius tai padaryti asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą. Teismas sutiko su kontoros advokato argumentais, kad ieškovas CK 2.24 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikė, todėl ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą. Kliento naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

 

Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą. Iš nustatytų faktinių aplinkybių teismas sprendė, kad viešojo administravimo institucija neatsisako pareiškėjui teikti teisės aktuose nustatytą pagalbą, priešingai, institucija pagal kompetencijos ribas kreipėsi į atitinkamas užsienio valstybės institucijas, reikšdama paklausimus, atlikdama kitus veiksmus. Tai, kad, pareiškėjo nuomone, ši pagalba yra nepakankama, nesudaro pagrindo teigti, kad institucija vilkina atlikti veiksmus pareiškėjo atžvilgiu. Pareiškėjo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas, kliento naudai priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

 

Atstovavome Lietuvos futbolo federaciją, rengiant sutartį su naujuoju federacijos techniniu direktoriumi belgu Patrick De Wilde. Šis specialistas, kuris turi dvidešimties metų patirtį dirbant vyriausiojo trenerio, vyriausiojo trenerio asistento, techninio direktoriaus bei konsultanto pozicijose tiek klubuose, tiek nacionalinėse rinktinėse, rūpinsis Lietuvos nacionalinės rinktinės treneriais, jaunimo ugdymo ir „Anderlecht“ sistemos tinkamu implementavimu, taip pat bendradarbiavimu su futbolo trenerių rengimo asociacija.

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...