2019 LAPKRITIS

Sėkmingai atstovavome klientui, vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų, Lietuvos apeliaciniame teisme civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog alternatyvių pirkėjo teisių gynybos priemonių nustatymas reiškia, jog, taikius vieną pirkėjo teisės gauti tinkamos kokybės daiktą gynimo būdą, esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms dėl parduoto daikto kokybės trūkumų, pirkėjas neturi teisinio pagrindo reikalauti, jog pardavėjas atsakytų ir kuriuo nors kitu būdu, nes prievoliniai santykiai, atsiradę dėl tam tikrų daikto trūkumų, jau yra pasibaigę. Kitą pažeistų teisių gynybos būdą pirkėjas gali pasirinkti tik paaiškėjus naujiems daikto kokybės trūkumams. Teismas konstatavo, kad ieškovė pasirinko savo pažeistų teisių gynybos būdą ir išreiškė valią ginti savo teises reikalaujant pašalinti prekės trūkumus, prekės trūkumai buvo pašalinti, todėl ieškovė nebegali savo pažeistų teisių ginti kitais pirkėjo teisių gynimo būdais, nurodytais CK 6.334 straipsnio 1 dalyje, t. y. ieškovė nebegali reikalauti nutraukti pirkimo – pardavimo sutarties ir taikyti restituciją. Apeliacinis skundas buvo netenkintas, kliento naudai priteistos patirtos bylinėjimosi išlaidos.
 
Atstovavome klientui (tiekėjui) viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog pirkimo sąlygos privalo būti aiškios tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo. Teismas nustatė, jog klientas pateikė pirkimo sąlygas atitinkantį dokumentą, į kurį neįtraukė ir neišskyrė statybos darbų užbaigimo procedūrų, kurių įtraukimo nebuvo reikalauta iš anksto pirkimo dokumentuose. Kliento pateiktame darbų įvykdymo grafike numatytas darbų atlikimo terminas atitinka ir nepažeidžia perkančiosios organizacijos konkurso (pirkimo) dokumentų paaiškinime nurodytą bendrąjį terminą, taip pat atitinka viešojo pirkimo konkurso reikalavimus. Perkančioji organizacija pažeidė draudimą po pasiūlymų pateikimo kurti naujus reikalavimus tiekėjams, todėl jos naujų reikalavimų pagrindu priimtas sprendimas negali būti laikomas teisėtu bei pagrįstu. Teismas panaikino perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas kliento pasiūlymas bei priteisė kliento naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 
Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai apeliacinės instancijos teisme civiliniame ginče dėl garbę ir orumą žeminančių duomenų paneigimo. Bylą išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog garbė ir orumas pagal CK 2.24 straipsnį ginami nustačius tokių faktų visetą: pirma, žinių paskleidimo faktą, antra, faktą, kad žinios yra apie ieškovą, trečia, faktą, jog paskleistos žinios neatitinka tikrovės, ir, ketvirta, faktą, kad žinios žemina asmens garbę ir orumą. Siekiant tinkamai atskirti žinią nuo nuomonės, svarbiausia yra įvertinti pateikiamo straipsnio kontekstą, autoriaus formuluotes, ar jo teikiama informacija yra suprantama kaip neginčytinas faktas, ar kaip jo asmeninis tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimas. Žiniai taikomas tiesos kriterijus, jos egzistavimas gali būti patikrinamas įrodymais ir objektyviai nustatomas. Nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, tačiau ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, nuomonės teisingumas nėra įrodinėjamas. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad paskleista informacija neatitinka tikrovės, yra melaginga. Dėl to teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nėra būtinųjų sąlygų ginti ieškovo garbę ir orumą, t. y. negalima daryti vienareikšmės išvados, kad žinia paskleista ir ji neatitinka tikrovės. Apeliacinis skundas buvo netenkintas, kliento naudai priteistos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...

 • 2019 GRUODIS

  Sėkmingai atstovavome klientui – asociacijos nariui, civiliniame ginče dėl visuotinio narių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuo...