2019 BIRŽELIS

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Kasacinis teismas savo nutartyje be kita ko nurodė, jog Civilinio kodekso 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas pagrindinių civilinės teisės principų – niekas negali praturtėti svetimo nuostolio sąskaita be įstatyme ar sutartyje numatyto pagrindo. Kartu tai reiškia teisę išreikalauti iš kito asmens tai, ką šis nepagrįstai sutaupė, ar kitokią naudą, gautą kreditoriaus sąskaita. Bylose dėl be pagrindo įgyto turto ieškovas turi įrodyti, kad atsakovas praturtėjo ieškovo sąskaita; pareiga įrodyti turto gavimo teisinio pagrindo egzistavimą tenka atsakovui. Pastaroji pareiga grindžiama ne tik bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (lot. ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat)), bet ir tuo, kad neigiamų aplinkybių (pagrindo gauti turtą nebuvimo) įrodinėjimas yra sudėtingesnis nei teisę sukuriančių aplinkybių. Teisėjų kolegija konstatavo, kad bylą nagrinėję teismai netinkamai taikė proceso teisės normas, dėl to galėjo būti netinkamai kvalifikuoti šalis sieję sutartiniai santykiai, pasisakyta dėl tarpusavio prievolių, atitinkamai neteisingai nustatytos sąlygos taikyti be pagrindo įgyto turto institutą. Byla perduota Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.

Atstovavome perkančiąją organizaciją viešųjų pirkimų byloje pagal tiekėjo ieškinį klientui dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimų vykdymo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog aiškinant viešojo pirkimo sutartį visų pirma vertinami pirkimo dokumentai ir pirkimo sutartis, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo tikslus ir viešųjų pirkimų principus, bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles taikant mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais). Teismo vertinimu, sistemiškai aiškinant sutarčių ir techninių specifikacijų nuostatas, prekių sudėtinių dalių spalva ir ženklinimas turėjo būti derinamas būtent perkančiąja organizacija, o ne su savivaldybe. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra profesionalus viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyvis, teismas konstatavo, kad pati ieškovė neveikė apdairiai ir rūpestingai bei nesiėmė iniciatyvos siekiant pašalinti neaiškumus dėl persiųsto savivaldybės rašto turinio vertinimo. Ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus (pristatyti techninės specifikacijos sąlygas atitinkančias prekes) iš esmės vienašališkai (be perkančiosios organizacijos raštiško sutikimo) pakeitė gauto savivaldybės rašto pagrindu. Taigi, ieškovė, vienašališkai nuspręsdama nesilaikyti šalių pasirašytų sutarčių ir techninių specifikacijų sąlygų, pati prisiėmė ir iš to kylančias neigiamas pasekmes. Teismas konstatavo, jog ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

Sėkmingai atstovavome pareiškėją administraciniame ginče su Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas sutiko su skundo argumentais, jog komisijos sprendimas yra neteisėtas, nes tinkamai nemotyvuotas. Teismas laikė šį pažeidimą esminiu ir pabrėžė, jog komisijos sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik sprendimą priimančiam subjektui, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Nesant sprendimo motyvų, nuodugnus ir esminis sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas yra neįmanomas. Teismas panaikino apskųstą komisijos sprendimą bei įpareigojo atsakovą iš naujo spręsti kliento skundo priėmimo klausimą ir savo sprendimą motyvuoti.

 • 2020 BIRŽELIS

  Teismas pasisakė dėl subsidiarios civilinės atsakomybės juridinio asmens  vadovui taikymo galimybės tuo atveju, kai įmonė tinkamai nevykdo prievolės laiku sumokėti mokesčius valstybei.Kontoros advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus apeliacinės instancijos teisme. Valstybinė mokesčių inspekcija siekė įrodyti, kad advokatų kontoros klientas, būdamas fin...

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

 • 2020 VASARIS

  Atstovavome klientui (tiekėjui) apeliaciniame procese viešųjų pirkimų byloje pagal kliento pareikštą ieškinį perkančiajai organizacijai dėl jos sprendimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėja...

 • 2020 SAUSIS

  Atstovavome klientui mokestiniame ginče su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl atsisakymo išdėstyti mokestinę nepriemoką. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi mokesčių administratoriaus pateiktą apeliacinį skundą, savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog mokestinės...