2018 RUGSĖJIS

Atstovavome nacionalinei reguliavimo institucijai (Institucija) administraciniame ginče dėl Institucijos priimto nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog Institucijai yra suteikti įgaliojimai energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų reguliavimo ir priežiūros srityje. Be to, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų surinkimo ir išmokėjimo tvarką, reikalavimų laikymąsi ir užkirsti kelią žalos vartotojų interesams atsiradimui, Institucijai yra suteikta VIAP lėšų administravimo funkcija, kartu suteikiant įgaliojimus kontroliuoti, kaip ūkio subjektai ir VIAP administratorius vykdo jiems nustatytas pareigas VIAP srityje. Institucija atlieka priežiūros ir kontrolės funkcijas ir vykdo VIAP priežiūros mechanizmą, tam, kad per VIAP kainą elektros energijos vartotojai neapmokėtų sąnaudų, kurių pareiškėja (šiluminė elektrinė) neturėjo patirti. Teismas priėjo išvados, kad Institucija pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog pareiškėja (šiluminė elektrinė) neįvykdė savo įsipareigojimų dėl SGD terminalo dujų sunaudojimo, taip pat pagrįstai nustatė, kad pareiškėja (šiluminė elektrinė) kryžminiu būdu subsidijavo neremtiną elektros energijos gamybos ir šilumos gamybos veiklas. Skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Atstovavome klientui – asociacijai administraciniame ginče dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos sprendimo, kuriuo asociacijai paskirta daugiau kaip 50 000 EUR dydžio bauda, panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog teismas, vertindamas sankcijos dydžio pagrįstumą, privalo įvertinti teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad sankcija asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Teismas pripažino, jog dalis klientui paskirtos sankcijos yra nepagrįsta, o dalis - akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Dėl šių priežasčių dalis skųsto Aplinkos apsaugos departamento sprendimo buvo panaikinta, o dalis – pakeista. To pasėkoje kliento mokėtinos baudos dydis sumažėjo daugiau kaip 27 kartus.

Atstovavome kreditoriaus interesus civilinėje byloje dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Kliento pareiškimą išnagrinėjęs apygardos teismas nutartyje nurodė, jog teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, įrodančius, jog bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Šioje byloje teismas priėjo išvados, jog įmonė (skolininkas) buvo valdoma netinkamai, akcininkams buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad savo sprendimais jie mažina bendrovės apyvartines lėšas ir turtą, dar labiau blogina ir taip blogą bendrovės finansinę situaciją, pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus; jų priimti sprendimai yra priešingi įmonės interesams. Be to, akcininkai sudarytais sandoriais tyčia ir apgalvotai blogino jau ir taip nemokios bendrovės likvidaus turto mastą, jos finansinę padėtį, o tuo pačiu ir kreditorių galimybes atgauti bent dalį skolų. Teismas iš esmės tenkino kliento pareiškimą ir skolininko bankrotą pripažino tyčiniu.

 • 2019 BIRŽELIS

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Kasacinis teismas savo nutartyje be kita ko nurodė, jog Civilinio kodekso 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas...

 • 2019 GEGUŽĖ

  Atstovavome klientui civiliniame ginče dėl priverstinės hipotekos klientui priklausančiam nekilnojamajam turtui nustatymo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas be kita pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad teismas savo sprendimu turi teisę nustatyti priverstinę skolininko nekilnojamojo daikto hipoteką, tik esant šių...

 • 2019 BALANDIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą klientui palankų apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje pagal kliento skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisėjų kolegija savo nutartyje pažymėjo, jog mokesčių administratoriaus sprendimas yra individualus ...

 • 2019 VASARIS

  Lietuvos Aukščiausiame Teisme sėkmingai atstovavome užstato davėjo interesus, sprendžiant klausimą dėl užstato grąžinimo baudžiamajame procese. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kardomoji priemonė - užstatas, negali būti civilinio ieškinio užtikrinimo priemonė, taip pat ja negali būti siekiama ne procesinių, o kriminalinei bausmei ar poveikio priemon...

 • 2019 SAUSIS

  Sėkmingai atstovavome klientą – centralizuotos šilumos tiekėją Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėtoje civilinėje byloje dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo prisijungti prie centralizuotos šildymo sistemos. Bylą išnagrinėjusi kasacinės instancijos teismo teisėjų kol...