2018 LAPKRITIS

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija paliko nepakeistą kontoros klientui palankų apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą bei sutarties pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir kitų reikalavimų. Ginčas byloje kilo dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie parduotuvės su kavinės ir boulingo patalpomis, nuosavybės. Teisėjų kolegija savo nutartyje be kita ko pažymėjo, jog pirkimo–pardavimo sutarties dalykas gali būti neišimti iš apyvartos daiktai, kuriuos pardavėjas jau turi ar kurie gali būti sukurti ar pardavėjo įgyti ateityje (CK 6.306 straipsnio 1 dalis). Taigi teisės aktai nedraudžia parduoti nesuformuoto ir Nekilnojamojo turto registre neįregistruoto statinio. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad nebaigta statyti automobilių stovėjimo aikštelė pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu negalėjo būti civilinės apyvartos objektu. Naujieji savininkai įgiję šį nebaigtą statinį perdavimo būdu (CK 4.48 straipsnio 2 dalis) ir pabaigę jį statyti, turi teisę įgyti nuosavybėn jau pastatytą nekilnojamąjį turtą (CK 4.47 straipsnio 4 punktas). Atitinkamai, teisėtai įgiję nuosavybę, daikto savininkai galėjo savo nuožiūra ja disponuoti, be kita ko - jos dalį padovanoti.

 

Sėkmingai atstovavome viešojo administravimo instituciją civiliniame ginče dėl garbę ir orumą žeminančių duomenų paneigimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad garbė ir orumas pagal CK 2.24 straipsnį ginami nustačius tokių faktų visumą: 1) žinių (faktų ir duomenų) paskleidimą, 2) faktą, kad žinios yra apie ieškovą, 3) paskleistų žinių neatitiktį tikrovei ir 4) faktą, kad žinios žemina asmens garbę ir orumą. Teismas nurodė, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, jeigu faktai tikrovėje neegzistavo, įvykiai klostėsi ne taip, kaip nurodoma, asmens poelgiai vertinami neadekvačiai vykusiems faktams. Neatitinkančia tikrovės pripažintina ir subjektyviai, vienpusiškai pateikiama informacija, kuria iškraipomos arba nutylimos įvykių, reiškinių sąsajos, priežastiniai ryšiai su kitais įvykiais ir reiškiniais. Teismas priėjo išvados, jog byloje nenustatyta būtinųjų sąlygų ginti ieškovo garbę ir orumą, t.y. nėra paskleistos žinios neatitikimo tikrovei ir nėra duomenų paskleidimo fakto. Byloje pareikšti ieškinio reikalavimai buvo atmesti kaip neįrodyti.

 

Atstovavome perkančiąją organizaciją viešųjų pirkimų byloje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pabrėžė, kad teisės vykdyti tam tikrus darbus suteikimas ir išviešinimas yra susijęs su viešuoju interesu, tai yra viešojo administracinio pobūdžio aktas, kuris turi būti konkretus, aiškus, nekeliantis abejonių tretiesiems asmenims, siekiantiems sudaryti sutartis su rangovais. Todėl tuo atveju, jei sertifikate / kvalifikacijos atestate būtų nurodytos darbų sritys, kurios turėtų būti skirtingai aiškinamos pagal skirtingu laikotarpiu galiojusius teisės aktus, toks teisės vykdyti darbus išviešinimas neatitiktų savo paskirties. Teismas priėjo išvados, jog ieškovo pateiktas sertifikatas nesuteikia teisės vykdyti reikiamų įrengimo darbų. Ieškinys buvo atmestas.

 • 2019 RUGPJŪTIS

  Atstovavome klientui – darbdaviui – darbo byloje dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, kad pagal Darbo kodekso 57 straipsnį darbo sutartis su darbuotoju gali būti nutraukta dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikl...

 • 2019 LIEPA

  Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali gi...

 • 2019 BIRŽELIS

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Kasacinis teismas savo nutartyje be kita ko nurodė, jog Civilinio kodekso 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas...

 • 2019 GEGUŽĖ

  Atstovavome klientui civiliniame ginče dėl priverstinės hipotekos klientui priklausančiam nekilnojamajam turtui nustatymo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas be kita pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad teismas savo sprendimu turi teisę nustatyti priverstinę skolininko nekilnojamojo daikto hipoteką, tik esant šių...

 • 2019 BALANDIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą klientui palankų apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje pagal kliento skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisėjų kolegija savo nutartyje pažymėjo, jog mokesčių administratoriaus sprendimas yra individualus ...