2018 GRUODIS

Atstovavome perkančiąją organizaciją viešųjų pirkimų byloje dėl jos sprendimų panaikinimo. Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija be kita ko pažymėjo, jog ruošdami pasiūlymus prekių pirkime tiekėjai privalo vadovautis oficialiomis gamintojų rekomendacijomis bei taisyklėmis, o perkančioji organizacija vertinti pasiūlymus atsižvelgusi tik į tokias taisykles, o ne teorines galimybes. Kitu būdu pirkimo sąlygos galėtų būti pripažintos klaidinančiomis bei diskriminuojančiomis tiekėjus, kurie savo pasiūlymus rengtų išimtinai pagal oficialius gamintojų nurodymus. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas perkančiosios organizacijos pagrįstai buvo pripažintas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

Atstovavome viešojo administravimo instituciją - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigą administraciniame ginče dėl jos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, sprendimus kompetentinga institucija turi priimti remdamasi turima informacija ir atsižvelgdama į konkrečią kiekvieno pareiškėjo padėtį, taigi atitinkamai pagrįsti tiek nustatytais faktais, tiek ir teisės aktų normomis. Teismas nustatė, kad skundžiamą sprendimą priėmė kompetentingas administravimo subjektas ir priimant nebuvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Pareiškėjo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Atstovavome vieną iš viešojo administravimo institucijos vadovų tarnybiniame ginče dėl atleidimo iš pareigų pripažinimo neteisėtu, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo ir susijusių reikalavimų. Administracinę bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog nagrinėdamas ginčą dėl valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimo perkelti karjeros valstybės tarnautoją į žemesnes pareigas, priimto pagal vertinimo komisijos pasiūlymus, pagrįstumo bei teisėtumo, teismas turi nustatyti ne tik tai, ar vertinimo komisija laikėsi teisės aktų nustatytos sprendimų priėmimo tvarkos bei procedūros, bet ir tai, ar ši komisija tinkamai atliko tarnybinės veiklos vertinimo išvados, kurią surašė valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas, pagrįstumo patikrinimo funkciją. Teismas priėjo išvados, kad šioje byloje buvo padaryti esminiai procedūros, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą, pažeidimai, o darbdavys - Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga priėmė nepagrįstą ir neteisėtą įsakymą, todėl yra pakankamas pagrindas jį panaikinti. Kliento atleidimas iš pareigų buvo pripažintas neteisėtu.

 • 2019 VASARIS

  Lietuvos Aukščiausiame Teisme sėkmingai atstovavome užstato davėjo interesus, sprendžiant klausimą dėl užstato grąžinimo baudžiamajame procese. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kardomoji priemonė - užstatas, negali būti civilinio ieškinio užtikrinimo priemonė, taip pat ja negali būti siekiama ne procesinių, o kriminalinei bausmei ar poveikio priemon...

 • 2019 SAUSIS

  Sėkmingai atstovavome klientą – centralizuotos šilumos tiekėją Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėtoje civilinėje byloje dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo prisijungti prie centralizuotos šildymo sistemos. Bylą išnagrinėjusi kasacinės instancijos teismo teisėjų kol...

 • 2018 LAPKRITIS

  Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija paliko nepakeistą kontoros klientui palankų apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą bei sutarties pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir kitų reikalavimų. Ginčas byloje kilo dėl automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie pa...

 • 2018 SPALIS

  Atstovavome vieną iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų Lietuvoje apygardos teisme nagrinėtame civiliniame ginče pagal klientui pareikštą ieškinį dėl sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir daugiau kaip 70 000 EUR nuostolių atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas be kita ko nurodė, jog Civilinio kod...

 • 2018 RUGSĖJIS

  Atstovavome nacionalinei reguliavimo institucijai (Institucija) administraciniame ginče dėl Institucijos priimto nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog Institucijai yra suteikti įgaliojimai energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų reguliavimo ir priežiūros srityje. Be to, siekiant užtikri...