Dr. Algimantas Šindeikis

Dr. Algimantas Šindeikis Dr. Algimantas Šindeikis Advokatas , Partneris

Mob. tel. +370 6 122 66 31
Faksas: +370 5 275 69 97
El. paštas: algimantas.sindeikis@spes.lt 
www.sindeikis.lt 

Išsilavinimas:
1989 m. Vilniaus universitetas, Fizikos fakultetas
2008 m. Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas
2011 m. MRU doktorantūros studijos, Teisės fakultetas
Stažuotės JAV, Vokietijos ZEIT fonde,  Europos žmogaus teisių teisme, ES Teisingumo teisme

Mokslinė veikla:
2011 m. MRU apginta teisės mokslų daktaro disertacija: žodžio laisvė ir kitos konstitucinės  vertybės: pusiausvyros nustatymo problema
Mokslinės publikacijos skelbiamos moksliniuose žurnaluose Konstitucinė jurisprudencija,
Jurisprudencija, įvairiuose kituose moksliniuose leidiniuose.

Profesinė veikla: 
1992 – 2015 savaitraščio „Veidas“ leidėjas ir publicistas,  2011 – 2015 MRU Teisės fakulteto lektorius, 2012 – 2016 VU Komunikacijos fakulteto, analitinės žurnalistikos magistro studijų programos lektorius, 2014 -2015 Kijevo Taras Ševčenko universiteto lektorius, 2014-2015 LR Prezidentės paskirtas nuolatinės teisėjų vertinimo komisijos narys, nuo 2012 Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys,  nuo 2013 m. advokatas.

Pagrindinės advokato veiklos sritys: 
Medžioklės teisinis reguliavimas, žiniasklaidos teisinis reguliavimas, miškininkystė, nekilnojamas turtas, įmonių teisė, žmogaus teisių gynyba, šeimos teisė, administracinių ginčų teisena, teisminiai ginčai.