2021 LIEPA

Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką.
 
Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas.
Padedamas advokatų kontoros SPES advokato aplinkosaugininkas įrodė, kad iš pareigų buvo atleistas nepagrįstai. Teismas konstatavo, kad kontoros klientas nepadarė tarnybinio nusižengimo, o Aplinkos apsaugos departamentas be kita ko pažeidė tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūras ir terminus.
Išnagrinėjęs ginčą teismas išaiškino, kad tarnybinė nuobauda negali būti skiriama, jeigu nuo tariamo pažeidimo padarymo dienos yra praėję 6 mėnesiai. Nors įstatymas numato išimtį tais atvejais, kai  tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, tačiau teismas išaiškino, kad ši išimtis netaikoma, kai ilgiau nei 6 mėnesius užtrunka pati tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra. Taigi,  teismas konstatavo, kad nuobaudą skirianti institucija įstatymo išimtimis negali pateisinti savo neveikimo ar vangumo atliekant pažeidimo tyrimo procedūras, o tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra negali būti sutapatinama su kompetentingos institucijos atliekamu tyrimu.
 
Arbitražas- efektyvus verslo ginčų sprendimo būdas.

Vilniaus komercinis arbitražas išnagrinėjo kontoros kliento ir Graikijos įmonės ginčą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo COVID-19 pandemijos akivaizdoje.
Arbitražo sprendimu konstatuota, kad COVID-19 pandemijos nulemta verslo aplinka ir kilę sunkumai savaime nėra pripažįstami nenugalimos jėgos aplinkybėmis. Remdamasis Jungtinių Tautų 1980 m. Vienos Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo 79 straipsnio nuostatomis, arbitražo teismas nusprendė, kad sutarties sudarymas jau po pandemijos paskelbimo eliminuoja galimybę atleisti šalį nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo remiantis pandemijos sukeltais sunkumais, be to, vien tai, jog šalis neturi reikiamų finansinių išteklių, pasak arbitražo teismo,  savaime negali būti laikoma nenugalimos jėgos aplinkybe.
Džiaugiamės, kad arbitražo procesas buvo efektyvus ir operatyvus, kas sprendžiant verslo ginčus yra ypač svarbu.
 
Neteisėtai medžiotojų klubo lėšas savinęsis jo prezidentas turės ne tik grąžinti pinigus, tačiau ir atlyginti padarytą žalą.

Teismas išnagrinėjo medžiotojų klubo ir buvusio jo prezidento ginčą dėl pastarojo be pagrindo pasisavintų medžiotojų klubo lėšų- klubo narių įmokų.
Pakeitus medžiotojų klubo vadovybę paaiškėjo, kad buvęs klubo prezidentas medžiotojų įnašus, siekusius beveik 30000 EUR, panaudojo savo asmeninėms reikmėms, dėl ko klubas nesumokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų naudojimo išteklius. Dėl pastarojo mokesčio nesumokėjimo klubui buvo pritaikytas padidintas įmokų tarifas bei priskaičiuoti delspinigiai.
Įvertinęs susiklosčiusią situaciją teismas apgynė kontoros advokato atstovaujamo medžiotojų klubo interesus ir iš nesąžiningai pasielgusio buvusio klubo prezidento priteisė ne tik be teisinio pagrindo įgytas lėšas, tačiau ir visų klubui padarytų nuostolių atlyginimą.

 • 2021 BIRŽELIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče su vartotojais, įrodinėjusiais, jog rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą turėtų būti skaičiuojama tik pagal faktiškai priduotą atliekų kiekį, t.y...

 • 2021 GEGUŽĖ

  Teismas išsprendė ginčą dėl transporto priemonės įsigijimo sandorio nepagrįsto apmokestinimo PVM Vilniaus advokatų kontoros SPES teisininkei pavyko apginti kliento interesus ginče su mokesčių administratoriumi dėl nepagrįsto transporto priemonės įsigijimo sandorio apmokestinimo PVM. Kontoros klientas iš fizinio asmens įsigijo transporto ...

 • 2021 BALANDIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras teisėtumą. Bylą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad viešasis pir...

 • 2021 KOVAS

  Teismas išaiškino susitarimo dėl delspinigių pripažinimo prieštaraujančiu viešai tvarkai (CK 1.81 str.) sąlygas.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento (kreditoriaus) teisę gauti iš skolininko sutartimi sulygtus 0,2 % dydžio delspinigius.Byloje sutartimi sulygti delspinigiai buvo ginčijami kaip neati...

 • 2021 VASARIS

  Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo. Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizac...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >