2018 RUGPJŪTIS

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią apygardos teismo nutartį ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių įmonės vadovo materialinės atsakomybės taikymo sąlygas, aiškinimo ir taikymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas be kita ko pažymėjo, jog tuo atveju, kai pareiškiamas reikalavimas darbuotojui dėl žalos atlyginimo, darbuotojo kaltę privalo įrodyti ieškinį pareiškęs asmuo. Juridinio asmens vadovas nėra materialiai atsakingas vien už tai, kad teismai vadovo įsakymą dėl darbuotojo atleidimo iš darbo pripažino neteisėtu. Vadovo sprendimo neteisėtumas savaime nereiškia, kad vadovas kaltas dėl iš jo kilusių pasekmių materialinės atsakomybės prasme. Vadovo materialinė atsakomybė už neteisėtą darbuotojo atleidimą bus taikoma, tik jei bus įrodyta, kad vadovas veikė nerūpestingai priimdamas šį sprendimą. Žala padaroma paprasto neatsargumo forma ir vadovui kyla materialinė atsakomybė, kai jo veiksmai neatitinka rūpestingo žmogaus elgesio standarto, kuris protingai tikėtinas įvertinus aplinkybes. Teisėjų kolegija priėjo išvados, jog atsakovo (kliento) elgesys ir jo atlikti veiksmai, atleidžiant darbuotoją iš darbo, atitiko rūpestingo žmogaus elgesio standartą, ir nėra teisinio pagrindo konstatuoti kliento kaltę neatsargumo forma.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija paliko nepakeistą klientui palankų apygardos administracinio teismo sprendimą administraciniame ginče su biudžetine įstaiga, administruojančia Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus, dėl įstaigos įsakymų panaikinimo. Eilę metų besitęsiančiame ginče buvo iškilęs Europos Sąjungos teisės, kuri turi būti taikoma byloje, aiškinimo klausimas, todėl vienas iš bylą nagrinėjusių teismų kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Po tokio sprendimo gavimo bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas patenkino kliento skundą ir panaikino ginčytus atsakovo įsakymus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, kad ginčijamus sakymus priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas. Teisėjų kolegija priėjo išvados, jog skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas iš esmės yra pagrįstas bylos faktais ir teisės aktų normomis, todėl jis turi būti paliktas nepakeistu.

Atstovavome klientui - rajono savivaldybės įmonei jos ginče su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dėl įsakymo, kuriuo nuspręsta iš kliento susigrąžinti daugiau kaip 200 000 Eur, išmokėtų iš Europos Sąjungos fondų, panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo administracinių teisinių santykių, susiklostančių tarp privačių asmenų ir valdžios institucijų, ypatumai lemia, kad privatus asmuo juose yra silpnesnioji pusė. Tokia teisinė asmens padėtis lemia, kad santykyje su viešąja administracija kilus neaiškumams, teisė aiškintina jo naudai, siekiant subalansuoti nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą. Tiek valdžios institucijos, tiek teismai, siekdami įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja administracija šalies, apsaugą, privalo bet kurioje situacijoje vadovautis fundamentaliais protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų priėmimo metu atsižvelgti į susiklosčiusių aplinkybių visumą. Teismas nurodė, jog iš bendrųjų gero administravimo principo įtvirtinamų imperatyvų kyla viešojo administravimo subjekto pareiga apklausti pareiškėją ir pareiškėjo teisė būti išklausytam prieš priimant viešojo administravimo subjektui sprendimą. Veiksminga suinteresuoto asmens teisė teikti argumentus ir įrodymus turi būti įgyvendinama prieš viešojo administravimo subjektui priimant administracinį aktą, ir jam turi būti suteikta pakankamai laiko pasirengti pateikti argumentus ar įrodymus dėl tokio akto. Teismas priėjo išvados, jog kliento ginčijamas Aplinkos ministro įsakymas buvo priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą, todėl turi būti panaikintas.

 • 2018 LIEPA

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią apygardos teismo nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Byloje buvo sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių asociacijos nario paša...

 • 2018 BIRŽELIS

  Atstovavome Nyderlandų investuotojui šiam įsigyjant daugiau kaip 20 000 kv. m. bendro prekybinio ploto turintį prekybos centrą Klaipėdoje. Kontoros teisininkai atliko teisinį auditą, rengė reikiamus sutartinius dokumentus bei konsultavo visais turto perleidimo įgijimo metu kylančiais teisiniais klausimais. Sandoris buvo sėkmingai baigtas.

  Lietuvo...

 • 2018 GEGUŽĖ

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientams nepalankius pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Byloje buvo sprendžiami teisės normų, reglamentuojančių nu...

 • 2018 BALANDIS

  Atstovavome klientui – buvusiam bankrutavusios bendrovės akcininkui ir vadovui - civilinėje byloje pagal bendrovės, atstovaujamos bankroto administratoriaus, pareikštą ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir turtinės žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas be kita pažymėjo, jog tam, kad įmonės vadovui būtų ta...

 • 2018 KOVAS

  Atstovavome klientui iš pavedimo teisinių santykių kilusiame civiliniame ginče dėl atlyginimo priteisimo. Kontoros advokato parengtą apeliacinį skundą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas pritarė, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Tarp dviejų fizinių asmenų laisva valia s...

1 2 3 4   >