2021 VASARIS

Teismas pasisakė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo.
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija, priimdama sprendimą nutraukti viešojo pirkimo procedūras, teisės aktų reikalavimų nepažeidė.
Byloje ginčas kilo dėl Centrinės perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras prekių, kurios perkančiajai organizacijai tapo nebereikalingos, įsigijimui. Sprendimu nepatenkintas tiekėjas dėl nurodyto sprendimo pateikė ieškinį teismui. Kontoros advokatui pavyko įrodyti, kad ginčo atveju Centrinės perkančiosios organizacijos sprendimas atitiko viešiesiems pirkimams taikomą racionalaus lėšų panaudojimo reikalavimą, kurį nebejotinai būtų pažeidęs įpareigojimas perkančiąją organizaciją tęsti procedūras, kai jos poreikis yra pasikeitęs.
Išnagrinėjęs bylą teismas konstatavo, kad Perkančiajai organizacijai objektyviai neturint finansavimo ir nebegalint tęsti pirkimo procedūrų, pirkimo nutraukimas yra vienintelė racionali išeitis. Įpareigojimas tęsti pirkimą ir įsigyti prekes, kurių poreikis yra išnykęs, juo labiau nebeturint tam finansavimo, būtų nesuderinamas su viešojo pirkimo tikslu sudaryti pirkimo sutartį dėl perkančiajai organizacijai reikalingų prekių įsigijimo racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Taigi, pasikeitusį perkančiosios organizacijos poreikį pirkimo dalyko atžvilgiu teismas pripažino aplinkybe, kurios skelbiant pirkimą nebuvo galima numatyti ir kuri pateisino pirkimo procedūrų nutraukimą Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio pagrindu.
 
Apgynėme bendrovės akcijas įsigijusio kliento interesus nuo nepagrįstų reikalavimų pripažinti akcijų pirkimo- pardavimo sandorį negaliojančiu.
 
Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai atstovavo klientui, įsigijusiam bendrovės akcijas, nuo jam pareikštų pretenzijų ir reikalavimų akcijų pirkimo- pardavimo sandorį pripažinti negaliojančiu actio Paulianapagrindu.
Kontoros advokatui pavyko įrodyti, kad klientas jokiuose neteisėtuose susitarimuose nedalyvavo, slėpti skolininko turto nepadėjo, o akcijų pirkimo- pardavimo sandoris atitiko tikruosius šalių ketinimus ir tikslus.
Teismas konstatavo, kad ieškovas byloje neįrodė actio Pauliana instituto taikymo sąlygų viseto, o būtent neįrodė sandorio šalių nesąžiningumo: akcijų pirkimo- pardavimo sandoris buvo sudarytas vienam iš akcininkų siekiant perleisti akcijas ir pasitraukti iš įmonės valdymo dėl nesutarimų su kitai akcininkais, o toks sandoris visiškai atitinka verslo logiką ir atskleidžia, kad sudarydamos sandorį jo šalys jokių paslėptų neteisėtų tikslų nerealizavo.
 
Pergalė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme-  kontoros klientui nereiks vykdyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo dėl  paramos lėšų grąžinimo.

Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas sėkmingai apgynė kliento interesus ginče su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl 200 000 EUR paramos lėšų grąžinimo.
Nacionalinė mokėjimo agentūra paramos sutartį nutraukti ir paramos lėšas susigrąžinti nusprendė įtarusi, neva kontoros klientas nesilaiko paramos sutarties ir nevykdo kaimo turizmo veiklos, kurią pagal sutartį įsipareigojo vykdyti.
Įsiteisėjusia teismo nutartimi teismas Nacionalinės mokėjimo agentūros pritaikytą poveikio priemonę pripažino neteisėta, išaiškino, kad skiriant sankciją privalu vadovautis atgrasomumo bei proporcingumo principais, o neproporcingų ir neadekvačių sankcijų skyrimas neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo, sąžiningumo ir protingumo reikalavimų. Teismas išaiškino, kad net ir nustačius pažeidimų įsisavinant paramos lėšas bei vykdant paramos sutartį, sutarties nutraukimas ir visos paramos susigrąžinimas gali būti išimtinė priemonė, taikomos sankcijos kiekvienu konkrečiu atveju turi būti protingos ir parenkamos tinkamai individualizavus padarytą pažeidimą bei įvertinus jo sukeltus padarinius.

 • 2021 SAUSIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl šalių įrodinėjimo pareigos mokestiniame ginče paskirstymo.Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatė sėkmingai atstovavo klientą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjant mokestinį ginčą.Ginčas byloje kilo dėl to, kad mokesčių administratorius, pasitelkęs turto vertintojus, įverti...

 • 2020 GRUODIS

  Teismas pasisakė dėl viešojo pirkimo sąlygų (ne)ginčijimo svarbos ir pasekmių. Apgynėme kliento interesus viešųjų pirkimų byloje, nagrinėtoje Lietuvos apeliaciniame teisme. Savo procesiniame sprendime apeliacinės instancijos teismas be kita ko pažymėjo, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių. Pirkimo sąlygų turi...

 • 2020 LAPKRITIS

  Teismas viešojo pirkimo byloje išaiškino, kad neigiamos kainos pasiūlymas savaime nelaikomas neteisėtu Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatui teisme pavyko įrodyti, kad Centrinė perkančioji organizacija įvykdė teisėtas ir skaidrias viešojo pirkimo procedūras, kuriose laimėtoju buvo pripažintas neigiamą kainą už telekomunikaci...

 • 2020 SPALIS

  Apginti buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo interesai.Kontoros advokatė sėkmingai atstovavo kliento- buvusio bankrutavusios bendrovės vadovo- interesus civilinėje byloje dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.Bankrutavusio juridinio asmens administratorius kreipėsi į teismą prašydamas bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, sukeltu buvusio bendrovės vadovo ...

 • 2020 RUGSĖJIS

  Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nus...

1 2 3 4 5 6 7 8 9   >