2020 RUGSĖJIS

Teismas pasisakė dėl draudiko, vengiančio išmokėti draudimo išmoką, teisės keisti atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus.

Apgynėme kliento interesus civiliniame ginče su draudimo bendrove dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog Draudimo įstatyme nustatyta, kad draudikas privalo ištirti draudžiamojo įvykio aplinkybes ir per 30 dienų terminą išmokėti draudimo išmoką, o ją sumažindamas ar atsisakydamas mokėti – pateikti išsamų ir motyvuotą rašytinį paaiškinimą apie tokio sprendimo priežastis. Šios nuostatos užkerta kelią draudikui, atsisakiusiam mokėti draudimo išmoką vienu pagrindu, draudėjui šio atsisakymo pagrįstumą užginčijus teisme, papildomai nurodyti dar kitus pagrindus, kuriais jis nesirėmė atsisakydamas mokėti draudimo išmoką. Bylos duomenys patvirtino, jog draudimo bendrovė nepagrįstai keitė atsisakymo išmokėti draudimo išmoką pagrindus. Esant tokioms aplinkybėms, teismas konstatavo draudimo bendrovės pareigą mokėti draudimo išmoką bei atlyginti žalą.

Pergalė Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme- kontoros klientui nereiks vykdyti įgyvendinančių institucijų sprendimų dėl ES paramos lėšų grąžinimo.

Kontoros advokatas sėkmingai apgynė kliento interesus ginče su Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija dėl ES paramos lėšų grąžinimo.
Įsiteisėjusia teismo nutartimi teismas išaiškino, kad tiek Aplinkos projektų valdymo agentūros, tiek Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos veikla yra saistoma gero administravimo principo, kuris ginčo atveju buvo pažeistas- buvo padarytas pagrindinių procedūros taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, pažeidimas. Teismas konstatavo, kad ginčo atveju pareiškėjui (kontoros klientui) papildomos medžiagos pateikimui ir trūkumų šalinimui suteikti terminai neatitiko protingo termino teisinės kategorijos, nesudarė prielaidų pareiškėjui tinkamai įgyvendinti teisę pateikti tinkamus įrodymus. Teismas nusprendė, kad toks procedūrų pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti įgyvendinančių institucijų sprendimus ir įpareigoti jas pažeidimo vertinimą atlikti iš naujo ir objektyviai.

Apgynėme kliento interesus ginče dėl nepagrįsto praturtėjimo.

Kontoros advokatė apgynė kliento interesus ginče dėl nepagrįsto praturtėjimo.
Ieškovas kontoros klientui pareiškė 105 000 EUR dydžio reikalavimą dėl nepagrįsto praturtėjimo įrodinėdamas, kad klientas neteisėtai nuomojo ieškovui tenkančią komercinio statinio bendrojo naudojimo patalpų dalį ir gavo už ją nuomos mokestį. Tuo pačiu ieškovas, reikšdamas reikalavimą patalpų nuomininkui, įrodinėjo, kad pastarasis, nemokėdamas nuomos mokesčio už bendrojo naudojimo patalpas ieškovui, nepagrįstai sutaupė ieškovo sąskaita.
Bylą išnagrinėjęs teismas ieškovo ieškinį atmetė. Kontoros advokatė įrodė, kad kontoros klientas nuomos mokesčio už ieškovui tenkančią bendrojo naudojimo patalpų dalį neskaičiavo. Teismas byloje taip pat konstatavo, kad patalpų nuomininkui nekyla pareiga mokėti ieškovui nuomos mokestį už jam tenkančią bendrojo naudojimo patalpų dalį, kadangi ginčo atveju nėra nustatytas atsakovo praturtėjimas atitinkantis ieškovo turto sumažėjimą- įsipareigojimo mokėti nuomos mokestį pagal sutartį nuomininkas ieškovui neturėjo.

 • 2020 RUGPJŪTIS

  Teismas išsprendė ginčą tarp Užsienio reikalų ministerijos ir JAV kalinčio Lietuvos Respublikos piliečio, kuriam paskirta mirties bausmė.Kontoros advokatas sėkmingai atstovavo klientui, Užsienio reikalų ministerijai, ginče su Jungtinėse Amerikos Valstijose kalinčiu Lietuvos Respublikos piliečiu dėl Užsienio reikalų ministerijos vilkinimo atlikti veiksmus...

 • 2020 LIEPA

  Įrodėme, kad mūsų klientas įvykdė teisėtą ir skaidrų viešąjį pirkimą. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče, kilusiame iš viešojo pirkimo teisinių santykių. Kontoros advokatams pavyko įrodyti, kad klientas įvykdė skaidrų ir teisėtą viešąjį pirkimą, tinkamai laikėsi pasiūlymų vertinimą reguliuojan...

 • 2020 BIRŽELIS

  Teismas pasisakė dėl subsidiarios civilinės atsakomybės juridinio asmens  vadovui taikymo galimybės tuo atveju, kai įmonė tinkamai nevykdo prievolės laiku sumokėti mokesčius valstybei.Kontoros advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus apeliacinės instancijos teisme. Valstybinė mokesčių inspekcija siekė įrodyti, kad advokatų kontoros klientas, būdamas fin...

 • 2020 BALANDIS

  Sėkmingai atstovavome klientui apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokatų parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teisėjų ...

 • 2020 KOVAS

  Apgynėme kliento interesus civilinėje byloje pagal klientui pareikštą ieškinį dėl žemės sklypų dovanojimo sutarčių panaikinimo ir restitucijos taikymo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo sprendime be kita ko nurodė, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą atitinkantį civilinių santykių stabilumą ir civilinės atsakomybės priemonių taikym...

1 2 3 4 5 6 7 8   >