2022 SAUSIS

Nelojalaus vadovo veiksmų kaina- visų nesąžiningai uždirbtų lėšų priteisimas.
 
Kauno apygardos teismas išnagrinėjo Lietuvos jėgos trikovės federacijos ir jos buvusio prezidento ginčą. Į teismą federacija kreipėsi suabejojusi buvusio prezidento sąžiningumu ir lojalumu organizuojant Europos jėgos trikovės čempionatą.
 
Kauno apygardos teismas federacijos abejones pripažino pagrįstomis po to, kai nustatė, kad prezidentas, neinformuodamas apie tai vykdomojo komiteto, veikdamas per kitą savo valdomą juridinį asmenį pelnėsi iš organizuojamo čempionato, t.y. pajamas, kurias galėjo uždirbti federacija, jis uždirbo savo vadovaujamam sporto klubui.
 
Teismas konstatavo, kad pelningos veiklos iš federacijos savo kontroliuojamam asmeniui perkėlimas yra nesuderinamas su prezidentui taikomais lojalumo ir sąžiningumo standartais. Iškeldamas savo asmeninį interesą virš federacijos intereso, prezidentas federacijai padarė žalą negautų pajamų forma, kurią teismas federacijai priteisė.
 
Federaciją byloje atstovavo Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatas.
 
Išteisintas neteisėtu praturtėjimu kaltintas kontoros klientas.
 
Kauno apygardos teismas išteisino kontoros advokato atstovaujamą klientą, kaltintą neteisėtu praturtėjimu.
Teismas, įvertinęs duomenis apie kaltinamojo pajamas ir išlaidas nuo 1981 m., tai, kad kaltinamasis visą gyvenimą dirbo, turėjo verslus, jo amžių, ne banke turėtas santaupas, sudarytus civilinius sandorius (dovanojimo, paskolų, panaudos) nusprendė, kad negalima daryti neginčijamos išvados, kad asmuo lėšas gyvenamojo namo ir kitų statinių įgijimui gavo neteisėtu būdu, ar, kad jis žinojo, jog jo turimas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis.
Teismas išaiškino, kad teisės doktrina įpareigoja pirmenybę teikti tam teisės aiškinimo metodui, kuris mažiau apribotų privačių teisės subjektų teises ir interesus, duotų ne tokius griežtus, skaudžius šių subjektų ir visos visuomenės atžvilgiu rezultatus. Vien nuosavybės teise valdomo turto identiškas netapatumas gaunamoms pajamoms, neleidžia daryti pagrįstos išvados apie neteisėto praturtėjimo egzistavimą.
Plačiau skaitykite čia: https://www.sindeikis.lt/post/apgintas-neteis%C4%97tu-praturt%C4%97jimu-kaltintas-asmuo

 • 2021 SPALIS

  Nesąžiningi bankrutavusios bendrovės vadovai pripažinti atsakingais už bendrovės bankrotą. Bankrutavusios bendrovės kreditoriams atstovavusiai Vilniaus advokatų kontoros SPES advokatei pavyko įrodyti, kad bendrovė prie bankroto buvo privesta tyčiniais nesąžiningais buvusių jos vadovų veiksmais.Advokatė surinko įrodymus ir teismui atskleidė, kad ruoš...

 • 2021 RUGSĖJIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė: į Lietuvą Filipas Kirkorovas negalės atvykti penkerius metus. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme galutinai išnagrinėtas ginčas pagal Rusijos atlikėjo Filipo Kirkorovo skundą dėl Migracijos departamento draudimo jam penkerius metus atvykti į Lietuvą.Teismas konstatavo, kad Migracij...

 • 2021 LIEPA

  Administracinis teismas grąžino į pareigas neteisėtai iš jų atleistą  aplinkosaugininką. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino neteisėtus Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymus dėl drausminių nuobaudų regiono aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkui skyrimo ir grąžino jį į pareigas...

 • 2021 BIRŽELIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principus. Atstovavome klientui - atliekų tvarkymo sistemos organizatoriui- ginče su vartotojais, įrodinėjusiais, jog rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą turėtų būti skaičiuojama tik pagal faktiškai priduotą atliekų kiekį, t.y...

 • 2021 GEGUŽĖ

  Teismas išsprendė ginčą dėl transporto priemonės įsigijimo sandorio nepagrįsto apmokestinimo PVM Vilniaus advokatų kontoros SPES teisininkei pavyko apginti kliento interesus ginče su mokesčių administratoriumi dėl nepagrįsto transporto priemonės įsigijimo sandorio apmokestinimo PVM. Kontoros klientas iš fizinio asmens įsigijo transporto ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   >