2018 RUGSĖJIS

Atstovavome nacionalinei reguliavimo institucijai (Institucija) administraciniame ginče dėl Institucijos priimto nutarimo panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog Institucijai yra suteikti įgaliojimai energetikos sektoriuje veikiančių ūkio subjektų reguliavimo ir priežiūros srityje. Be to, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų surinkimo ir išmokėjimo tvarką, reikalavimų laikymąsi ir užkirsti kelią žalos vartotojų interesams atsiradimui, Institucijai yra suteikta VIAP lėšų administravimo funkcija, kartu suteikiant įgaliojimus kontroliuoti, kaip ūkio subjektai ir VIAP administratorius vykdo jiems nustatytas pareigas VIAP srityje. Institucija atlieka priežiūros ir kontrolės funkcijas ir vykdo VIAP priežiūros mechanizmą, tam, kad per VIAP kainą elektros energijos vartotojai neapmokėtų sąnaudų, kurių pareiškėja (šiluminė elektrinė) neturėjo patirti. Teismas priėjo išvados, kad Institucija pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog pareiškėja (šiluminė elektrinė) neįvykdė savo įsipareigojimų dėl SGD terminalo dujų sunaudojimo, taip pat pagrįstai nustatė, kad pareiškėja (šiluminė elektrinė) kryžminiu būdu subsidijavo neremtiną elektros energijos gamybos ir šilumos gamybos veiklas. Skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Atstovavome klientui – asociacijai administraciniame ginče dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos sprendimo, kuriuo asociacijai paskirta daugiau kaip 50 000 EUR dydžio bauda, panaikinimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog teismas, vertindamas sankcijos dydžio pagrįstumą, privalo įvertinti teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad sankcija asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Teismas pripažino, jog dalis klientui paskirtos sankcijos yra nepagrįsta, o dalis - akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Dėl šių priežasčių dalis skųsto Aplinkos apsaugos departamento sprendimo buvo panaikinta, o dalis – pakeista. To pasėkoje kliento mokėtinos baudos dydis sumažėjo daugiau kaip 27 kartus.

Atstovavome kreditoriaus interesus civilinėje byloje dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Kliento pareiškimą išnagrinėjęs apygardos teismas nutartyje nurodė, jog teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, įrodančius, jog bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Šioje byloje teismas priėjo išvados, jog įmonė (skolininkas) buvo valdoma netinkamai, akcininkams buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad savo sprendimais jie mažina bendrovės apyvartines lėšas ir turtą, dar labiau blogina ir taip blogą bendrovės finansinę situaciją, pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus; jų priimti sprendimai yra priešingi įmonės interesams. Be to, akcininkai sudarytais sandoriais tyčia ir apgalvotai blogino jau ir taip nemokios bendrovės likvidaus turto mastą, jos finansinę padėtį, o tuo pačiu ir kreditorių galimybes atgauti bent dalį skolų. Teismas iš esmės tenkino kliento pareiškimą ir skolininko bankrotą pripažino tyčiniu.

 • 2018 RUGPJŪTIS

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią apygardos teismo nutartį ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kasacinėje byloje buvo sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių įmonės vadovo materi...

 • 2018 LIEPA

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią apygardos teismo nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Byloje buvo sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių asociacijos nario paša...

 • 2018 BIRŽELIS

  Atstovavome Nyderlandų investuotojui šiam įsigyjant daugiau kaip 20 000 kv. m. bendro prekybinio ploto turintį prekybos centrą Klaipėdoje. Kontoros teisininkai atliko teisinį auditą, rengė reikiamus sutartinius dokumentus bei konsultavo visais turto perleidimo įgijimo metu kylančiais teisiniais klausimais. Sandoris buvo sėkmingai baigtas.

  Lietuvo...

 • 2018 GEGUŽĖ

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientams nepalankius pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Byloje buvo sprendžiami teisės normų, reglamentuojančių nu...

 • 2018 BALANDIS

  Atstovavome klientui – buvusiam bankrutavusios bendrovės akcininkui ir vadovui - civilinėje byloje pagal bendrovės, atstovaujamos bankroto administratoriaus, pareikštą ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir turtinės žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas be kita pažymėjo, jog tam, kad įmonės vadovui būtų ta...

1 2 3 4   >