2019 LIEPA

Sėkmingai atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl dalykinės reputacijos pažeidimo, paskleistos tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas savo procesiniame sprendime be kita ko pažymėjo, jog asmuo, kurio garbė ir orumas yra pažeisti paskleidžiant tikrovės neatitinkančius duomenis, gali ginti savo teises, prašydamas įpareigoti atsakingą asmenį paneigti tokius duomenis; teismo sprendimu pripažinti juos neatitinkančiais tikrovės; priteisti turtinės ir (ar) neturtinės žalos atlyginimą. Remiantis CK 2.24 straipsnio 2 dalimi, kai tikrovės neatitinantys duomenys yra paskleidžiami per visuomenės informavimo priemones, atsiranda pareiga naudotis išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Minėtoje teisės normoje įtvirtinta vadinamoji replikos teisė, kai asmuo, manantis, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, pirmiausia turi kreiptis į visuomenės informavimo priemonę, kad ši ne vėliau kaip per dvi savaites paneigtų tokius duomenis, ir tik atsisakius tai padaryti asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą. Teismas sutiko su kontoros advokato argumentais, kad ieškovas CK 2.24 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikė, todėl ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą. Kliento naudai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

 

Atstovavome viešojo administravimo institucijai - Lietuvos Respublikos valstybės įstaigai administraciniame ginče dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. Bylą išnagrinėjęs apygardos administracinis teismas be kita ko pažymėjo, jog viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą. Iš nustatytų faktinių aplinkybių teismas sprendė, kad viešojo administravimo institucija neatsisako pareiškėjui teikti teisės aktuose nustatytą pagalbą, priešingai, institucija pagal kompetencijos ribas kreipėsi į atitinkamas užsienio valstybės institucijas, reikšdama paklausimus, atlikdama kitus veiksmus. Tai, kad, pareiškėjo nuomone, ši pagalba yra nepakankama, nesudaro pagrindo teigti, kad institucija vilkina atlikti veiksmus pareiškėjo atžvilgiu. Pareiškėjo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas, kliento naudai priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

 

Atstovavome Lietuvos futbolo federaciją, rengiant sutartį su naujuoju federacijos techniniu direktoriumi belgu Patrick De Wilde. Šis specialistas, kuris turi dvidešimties metų patirtį dirbant vyriausiojo trenerio, vyriausiojo trenerio asistento, techninio direktoriaus bei konsultanto pozicijose tiek klubuose, tiek nacionalinėse rinktinėse, rūpinsis Lietuvos nacionalinės rinktinės treneriais, jaunimo ugdymo ir „Anderlecht“ sistemos tinkamu implementavimu, taip pat bendradarbiavimu su futbolo trenerių rengimo asociacija.

 • 2019 BIRŽELIS

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientui nepalankią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Kasacinis teismas savo nutartyje be kita ko nurodė, jog Civilinio kodekso 6.237–6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas...

 • 2019 GEGUŽĖ

  Atstovavome klientui civiliniame ginče dėl priverstinės hipotekos klientui priklausančiam nekilnojamajam turtui nustatymo. Bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas be kita pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad teismas savo sprendimu turi teisę nustatyti priverstinę skolininko nekilnojamojo daikto hipoteką, tik esant šių...

 • 2019 BALANDIS

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą klientui palankų apygardos administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje pagal kliento skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teisėjų kolegija savo nutartyje pažymėjo, jog mokesčių administratoriaus sprendimas yra individualus ...

 • 2019 VASARIS

  Lietuvos Aukščiausiame Teisme sėkmingai atstovavome užstato davėjo interesus, sprendžiant klausimą dėl užstato grąžinimo baudžiamajame procese. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad kardomoji priemonė - užstatas, negali būti civilinio ieškinio užtikrinimo priemonė, taip pat ja negali būti siekiama ne procesinių, o kriminalinei bausmei ar poveikio priemon...

 • 2019 SAUSIS

  Sėkmingai atstovavome klientą – centralizuotos šilumos tiekėją Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėtoje civilinėje byloje dėl atsijungimo nuo centralizuotos šildymo sistemos pripažinimo neteisėtu ir įpareigojimo prisijungti prie centralizuotos šildymo sistemos. Bylą išnagrinėjusi kasacinės instancijos teismo teisėjų kol...

1 2 3 4 5 6   >