Team

Eglė Jagelienė Eglė Jagelienė Attorney at Law, Partner
Kornelija Janonytė Kornelija Janonytė Attorney at Law, Partner
Virgilijus Kaupas Virgilijus Kaupas Attorney at Law, Partner
Martynas Pečiulis Martynas Pečiulis Attorney at Law, Managing Partner
Zigmas Pečiulis Zigmas Pečiulis Attorney at Law, Partner
Dr. Algimantas Šindeikis Dr. Algimantas Šindeikis Attorney at Law, Partner
Rimas Andrikis Rimas Andrikis Attorney at Law
Henrikas Celencevičius Henrikas Celencevičius Attorney at Law
Julius Jasaitis Julius Jasaitis Attorney at Law
Adomas Liutvinskas Adomas Liutvinskas Attorney at Law
Eglė Pabrėžienė Eglė Pabrėžienė Attorney at Law
Gediminas Pikelis Gediminas Pikelis Assistant Attorney
Kristina Udrienė Kristina Udrienė Attorney at Law
Dr. Gintaras Valiukonis Dr. Gintaras Valiukonis Attorney at Law