2017 SPALIS

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą apeliacinį skundą, panaikino klientui – buvusiam bankrutavusios įmonės vadovui - nepalankų apylinkės teismo sprendimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog kai faktiškai nemokiai įmonei skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai, kurie padarė žalos laiku neinicijavę bankroto bylos, tai ši žala nėra padaryta bendrais šių asmenų veiksmais, jie nelaikytini bendraskoliais, kiekvienas iš jų individualiai atsako už savo veiksmais padarytą žalą, jų atsakomybė turi būti atribota ir individualizuota, individualiai nustatant kiekvieno iš jų civilinės atsakomybės sąlygų visetą. Teisėjų kolegija sprendė, jog kontoros advokato klientas neatliko neteisėtų veiksmų, todėl pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bankrutavusios įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus, ieškinį kliento atžvilgiu atmetė.

Atstovavome klientui ginče su apygardos prokuratūra ir Nacionaline žemės tarnyba dėl restitucijos, taikytos panaikinus sandorį, sumos sumažinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sutiko su kontoros advokato argumentais ir konstatavo, kad  kompensacijos dėl nuosavybės teisės į žemę panaikinimo dydis turi būti skaičiuojamas pagal nuosavybės vertę jos praradimo dieną. Teismas pripažino, kad ilgas  nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise laiko tarpas yra neatsiejamas nuo asmens ekonominio pobūdžio lūkesčių teisėtais būdais disponuoti šia nuosavybe rinkos sąlygomis, taip pat nuo turto rinkos vertės pokyčių dėl infliacijos, todėl nuosavybės netekimas reiškia ir tam tikrų galimybių, susijusių su turto rinkos vertės padidėjimu, investicinių projektų įgyvendinimu, praradimą. Remdamasis nurodytais argumentais, teismas atmetė apygardos prokuratūros ir Nacionalinės žemės tarnybos apeliacinius skundus bei reikalavimus restitucijos sumą sumažinti apie keturis kartus.

Atstovavome klientui ginče su Valstybine mokesčių inspekcija dėl vykdomo mokestinio patikrinimo vilkinimo. Apygardos administracinis teismas sutiko su kontoros advokato argumentais ir pripažino, kad mokesčių administratorius pažeidė rekomenduojamus mokesčių mokėtojo patikrinimo terminus bei mokesčio mokėtojo teisėtus lūkesčius, jog mokestinis patikrinimas bus atliktas per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką. Teismas panaikino kliento ginčytą mokesčių administratoriaus sprendimą.

 • 2017 RUGSĖJIS

  Atstovavome klientui – rajono savivaldybei, administraciniame ginče su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs kontoros advokato parengtą apeliacinį skundą, pripažino, jog inspekcija nesilaikė atitinkamų detaliojo plano tvirtinimą reglamentuojanči...

 • 2017 RUGPJŪTIS

  Konsultavome klientą galimai klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos klausimais. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai išnagrinėjus kontoros teisininkų parengtus argumentus, atsakomybė už Reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų galimus pažeidimus nebuvo taikyta. 

  Atstovavome klientui – daikto pardavėjui civilinėje bylo...

 • 2017 LIEPA

  Atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl daugiau kaip 550 000 EUR vertės sandorio pripažinimo negaliojančiu (apsimestiniu). Apygardos teismas savo sprendimu klientui pareikštą ieškinį atmetė bei priteisė jo naudai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

  Atstovavome klientui – centralizuotos šilum...

 • 2017 BIRŽELIS

  Apylinkės teismo nuosprendžiu kontoros advokato klientas buvo išteisintas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

  Atstovavome klientui – vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų Lietuvoje, civilinėje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos t...

 • 2017 GEGUŽĖ

  Konsultavome klientą, rengėme sutartinius dokumentus bei atstovavome klientui derybose dėl daugiau kaip 900 000 EUR vertės sandorio sudarymo.

  Atstovavome klientams apeliaciniame procese civilinėje byloje dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo / atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Vilniaus apygardos teismas ...

>> Archyvas