2018 BIRŽELIS

Atstovavome Nyderlandų investuotojui šiam įsigyjant daugiau kaip 20 000 kv. m. bendro prekybinio ploto turintį prekybos centrą Klaipėdoje. Kontoros teisininkai atliko teisinį auditą, rengė reikiamus sutartinius dokumentus bei konsultavo visais turto perleidimo įgijimo metu kylančiais teisiniais klausimais. Sandoris buvo sėkmingai baigtas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija patenkino kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino apygardos teismo nutartį ir bylą perdavė apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka. Savo nutartyje kasacinis teismas nurodė, jog CK 6.251 straipsnyje įtvirtintas visiško nuostolių atlyginimo principas reiškia, kad nuostoliai atlyginami visa apimtimi, tačiau negali būti atlyginama daugiau, nei iš tikrųjų patirta nuostolių. Žalos atlyginimu turi būti siekiamąją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Tačiau teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita - abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas. Teismas konstatavo, jog dėl byloje neišsamiai atlikto įrodymų vertinimo ir dėl netaikytų bei netinkamai taikytų teisės normų, reglamentuojančių žalos dydžio nustatymą, yra pagrindas panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo.

Apygardos administraciniame teisme atstovavome pareiškėjai jos ginče su darbdaviu - Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga - dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo. Bylą išnagrinėjęs administracinis teismas savo sprendime be kita ko pažymėjo, jog valstybės tarnautojui tarnybinė nuobauda gali būti skiriama tik nustačius konkrečias valstybės tarnautojo veikas (veiksmus ar neveikimą), kuriomis buvo pažeisti teisės aktai, reglamentuojantys jo pareigas. Kiekvienu konkrečiu atveju, sprendžiant klausimą dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo, turi būti nustatyta, ar atitinkamoje valstybės tarnautojo veikoje yra tarnybinio nusižengimo sudėtis, t. y. turi būti nustatyti visi tarnybinio nusižengimo sudėties elementai – pažeidimo padarymo faktas, jį padaręs valstybės tarnautojas, pasekmės, priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių, valstybės tarnautojo kaltė. Teismas atkreipė dėmesį į eilę tarnybinio tyrimo trūkumų, kurie, teismo vertinimu, patvirtina tarnybinio tyrimo neišsamų ir netinkamą atlikimą, nustatė esminį procedūrinį pažeidimą ir atsakovės įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo panaikino kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

 • 2018 GEGUŽĖ

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kontoros advokato parengtą kasacinį skundą, panaikino klientams nepalankius pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Byloje buvo sprendžiami teisės normų, reglamentuojančių nu...

 • 2018 BALANDIS

  Atstovavome klientui – buvusiam bankrutavusios bendrovės akcininkui ir vadovui - civilinėje byloje pagal bendrovės, atstovaujamos bankroto administratoriaus, pareikštą ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir turtinės žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas be kita pažymėjo, jog tam, kad įmonės vadovui būtų ta...

 • 2018 KOVAS

  Atstovavome klientui iš pavedimo teisinių santykių kilusiame civiliniame ginče dėl atlyginimo priteisimo. Kontoros advokato parengtą apeliacinį skundą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas pritarė, jog teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Tarp dviejų fizinių asmenų laisva valia s...

 • 2018 VASARIS

  Atstovavome klientams – bankrutavusios įmonės akcininkams apeliaciniame procese civilinėje byloje pagal bankroto administratoriaus pareikštą ieškinį dėl žalos, pasireiškusios nepadengtomis administravimo išlaidomis, atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas pažymėjo, jog Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nenustato...

 • 2018 SAUSIS

  Atstovavome klientui (atsakovui) teisminiame ginče dėl daugiau kaip 500 000 EUR žalos, padarytos nesąžiningos konkurencijos veiksmais, atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs teismas be kita ko pažymėjo, jog įmonės komercinę paslaptį sudaro tik tokia informacija, kuri nėra visuotinai žinoma ar laisvai prieinama tretiesiems asmenims. Tai, kad nurodyta informacija &...

>> Archyvas