2017 RUGSĖJIS

Atstovavome klientui – rajono savivaldybei, administraciniame ginče su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs kontoros advokato parengtą apeliacinį skundą, pripažino, jog inspekcija nesilaikė atitinkamų detaliojo plano tvirtinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Teismas nurodė, jog teritorijų planavimo procesas yra glaudžiai ir neatsiejamai susijęs su valstybės, visuomenės, žemės sklypų ir kito nekilnojamojo turto savininkų (valdytojų, naudotojų) interesų derinimu, įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų jų teisių bei teisėtų lūkesčių apsauga. Tik įstatymų ir poįstatyminių teises aktų (neprieštaraujančių aukštesnę teisinę galią turintiems teisės aktams) nuostatų laikymasis teritorijų planavimo procese yra prielaida suderinti ir užtikrinti valstybės, visuomenės, fizinių bei juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus. Teismas nurodė, jog jo nutartyje konstatuoti pažeidimai galėjo nulemti nepagrįstą detaliojo plano tvirtinimą bei paneigė siekį suderinti ir užtikrinti valstybės, visuomenės, fizinių bei juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus, teritorijų planavimo metu, todėl apeliacinį skundą patenkintino.

Atstovavome klientui – pietvakarių Lietuvos miesto centralizuotos šilumos bei karšto vandens tiekėjui, administraciniame ginče su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regioniniu padaliniu dėl jo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Apygardos administracinis teismas sutiko su kontoros advokato argumentais ir atleido klientą nuo atsakovo paskirtos didesnės nei 80 000 EUR piniginės sankcijos.

Atstovavome klientams – bankrutavusios įmonės vadovui bei akcininkui civilinėje byloje pagal bankroto administratoriaus pareikštą ieškinį dėl žalos atlyginimo. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog byloje neįrodytas priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, taip pat nesurinkta įrodymų, kad atsakovų vadovavimo įmonei metu ir įmonei tapus nemokia, bendrovės turtas buvo prarastas, neišsaugotas ar sąmoningai sumažinta jo vertė. Teismas atmetė bankroto administratoriaus ieškinį ir klientų naudai priteisė jų turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

 • 2017 RUGPJŪTIS

  Konsultavome klientą galimai klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos klausimais. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai išnagrinėjus kontoros teisininkų parengtus argumentus, atsakomybė už Reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų galimus pažeidimus nebuvo taikyta. 

  Atstovavome klientui – daikto pardavėjui civilinėje bylo...

 • 2017 LIEPA

  Atstovavome klientui (atsakovui) civilinėje byloje dėl daugiau kaip 550 000 EUR vertės sandorio pripažinimo negaliojančiu (apsimestiniu). Apygardos teismas savo sprendimu klientui pareikštą ieškinį atmetė bei priteisė jo naudai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

  Atstovavome klientui – centralizuotos šilum...

 • 2017 BIRŽELIS

  Apylinkės teismo nuosprendžiu kontoros advokato klientas buvo išteisintas pagal BK 138 straipsnio 1 dalį, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

  Atstovavome klientui – vienam iš didžiausių vakarietiškos žemės ūkio technikos tiekėjų Lietuvoje, civilinėje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos t...

 • 2017 GEGUŽĖ

  Konsultavome klientą, rengėme sutartinius dokumentus bei atstovavome klientui derybose dėl daugiau kaip 900 000 EUR vertės sandorio sudarymo.

  Atstovavome klientams apeliaciniame procese civilinėje byloje dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo / atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Vilniaus apygardos teismas ...

 • 2017 BALANDIS

  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad kontoros kliento - reikalavimo teisę iš kito ūkio subjekto įsigijusio asmens - sudarytas sandoris yra teisėtas ir nėra pagrindo jį pripažinti negaliojančiu. Teismas šioje byloje taip pat pasisakė dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sandorių prieštaravimą viešai tva...

>> Archyvas